Image
Celsingtrappan i Kulturhuset Stadsteatern

Peter Celsing och Kulturhuset

"Jag bygger för en ny människa som måste komma"
Arkitekten Peter Celsing

Peter Celsing (1920–1974) var en av Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser inom framför allt två områden: 50-talets kyrkobyggande och 60-talets slutförande av Stockholms nya city.

Stockholms stadsteater startade 1960 i Folkets hus vid Norra Bantorget. Kulturhuset vid Sergels torg – arkitekten Peter Celsings ikoniska glasbyggnad – invigdes hösten 1974.

Kulturhuset – en idé

Under 1950- och 60-talen präglades Stockholm av rivningar och stadsförnyelse. Det nya city dominerades av affärskvarter och trafiksystem, men kulturen skulle också få plats. Stockholms stad och Sveriges riksbank utlyste en arkitekttävling.

År 1966 vann Peter Celsing tävlingen om kulturhus, teater och riksbank vid Sergels torg. Hans projekt blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen.

Namnet Kulturhuset myntades i Celsings vinnande förslag, samtidigt som idén om kulturhus växte fram över Europa i ett försök att vidga kulturbegreppet. Kulturhuset är tänkt som en öppen hylla i flera plan, hängande mot en väldig betongvägg. Peter Celsings vision var ett lättillgängligt hus, "ett slags kulturens vardagsrum" med odelade, fria ytor och öppen kommunikation mellan planen och där betongväggen kan fungera som en stor bildskärm. Tack vare glasväggen är det fri insyn från och fri utblick mot Sergels torg och Hötorgscity.

Kulturhuset skulle bli en institutionsbyggnad med "gatans stämning och verkstadens möjligheter". Så formulerade sig arbetsgruppen som planerade Kulturhusets verksamhet. I spetsen fanns Moderna Museets legendariske chef Pontus Hultén, som några år senare förverkligade kulturcentret Centre Pompidou i Paris.

Kulturhuset uppfördes i etapper under åren 1968 till 1974. Sveriges riksdag hade avskaffat tvåkammarriksdagen och skulle byggas om. Under tiden behövdes ett provisorium. Det som var tänkt att bli Stadsteaterns stora scen blev plenisal fram till 1983. Därefter tog den europeiska säkerhetskonferensen plats under närmare tre år. Först 1990 kunde Stockholms stadsteater flytta in.

Lagom till riksdagens vårsamling i januari 1971 invigdes halva Kulturhuset, den västra delen. På nedersta våningen, med glasdörrar ut mot Sergels torg öppnade Läsesalongen. Efter ytterligare tre år var den östra delen färdigbyggd och Kulturhuset invigdes i sin helhet den 15 oktober 1974.

2013 gick Kulturhuset och Stockholms stadsteater samman och bildade Kulturhuset Stadsteatern.

Under 2019 och halva 2020 var huset stängt för en omfattande renovering av husets tekniska installationer. Under stängningsperioden var verksamheten utlokaliserad till cirka 15 olika platser runt om i staden. I samband med renoveringen gjordes även en varsam restaurering av husets interiörer till ursprungligt skick. Restaureringen leddes av Per Ahrbom, nära medarbetare till Peter Celsing under hela processen med byggandet av Kulturhuset.