Image
Kulturhuset Stadsteatern sett från Sergels torg.

Integritetspolicy

Här kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Trygghetskameror

I Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg finns trygghetskameror installerade. Den rättsliga grunden enligt lagen för vår kamerabevakning är intresseavvägning för bevakningen väger tyngre än den enskildes integritet. Ingen inspelning sker i publika ytor. Bevakningsmaterialet för övriga ytor lagras i 14 dagar. Hantering av bevakningsuppgifter sker endast av Kulturhusets Stadsteaterns Säkerhetsavdelning.

Ändamålet med kamerabevakningen är att skapa trygghet, förebygga, förhindra och utreda brott och det är därför nödvändigt för oss att kamerabevaka utan samtycke från den registrerade.

Du kan begära att få bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att filmen raderas. Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid misstänkta brott kan uppgifterna även begäras ut av rättsvårdande myndighet.

GDPR 

I maj 2018 infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Kulturhuset Stadsteatern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Offentlighetsprincipen

Kulturhuset Stadsteatern är ett kommunalt aktiebolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Biljettköp, prenumeration m.m.

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Kulturhuset Stadsteaterns utbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Cookies och pixlar

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

På Kulturhuset Stadsteaterns webbplats används en så kallad sessionscookie för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter. Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen. Det finns en ytterligare typ av cookie som kallas för permanent cookie, den innebär att det sparas en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

I syfte att mäta och analysera hur vår webbplats fungerar för att förbättra innehåll och användarupplevelse använder vi oss av Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics är ett webbaserat verktyg som placerar en cookie på din webbläsare. Ingen personlig information, såsom e-post, namn eller personnummer samlas in eller sparas i detta syfte. För att välja bort Google Analytics kan du ladda ned webbläsartillägget Google Analytics Opt-out på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Läs mer om Google Analytics sekretesspolicy på https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Vi använder även verktyget Hotjar för att analysera hur vår webbplats fungerar. Det sker dock helt anonymiserat, vi hanterar ingen information om vad enskilda personer gör på vår webbplats. För att välja bort Hotjar kan du ladda ned webbläsartillägget Hotjar Opt-out på https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Vi använder även Facebookpixeln, som tillhandahålls av Facebook Inc., för att kunna rikta relevant, intressebaserad marknadsföring till våra webbplatsbesökare. Det sker dock helt anonymiserat, vi hanterar ingen information om vad enskilda personer gör på vår webbplats eller på Facebook. På Facebook kan du själv redigera dina personliga annonsinställningar genom följande länk: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Både Google och Facebook följer de självreglerande principerna för online-annonsering som inrättats av Digital Advertising Alliance. Du kan avaktivera intressebaserad marknadsföring från dem, och andra deltagande företag, via European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa på http://www.youronlinechoices.eu.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Kulturhuset Stadsteatern behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Kulturhuset Stadsteatern arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.

Dataskyddsombud

Har du synpunkter eller frågor avseende Kulturhuset Stadsteaterns hantering av personuppgifter, skriv till: dso@secify.com.