Image
Kulturhuset Stadsteatern sett från Sergels torg.

Bolagsfakta

Kulturhuset Stadsteatern AB (fram till hösten 2020 Stockholms Stadsteater AB) är ett kommunalt aktiebolag etablerat 1960. Samtliga aktier i bolaget ägs av koncernen Stockholms Stadshus AB. Koncernen ägs i sin tur av Stockholms stad, vilket innebär att de egentliga ägarna till Kulturhuset Stadsteatern är samtliga invånare i Stockholm genom sina representanter i kommunfullmäktige.
Bolagsstyrning

Verksamheten styrs genom direktiv från kommunfullmäktige i Stockholm och genom de politiskt tillsatta styrelserna för moderbolaget Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stadsteater AB. Kommunfullmäktige utformar Stockholms Stadsteater ABs ägardirektiv, fastställer storleken på det årliga koncernbidraget och har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB. Ägardirektiven innefattar verksamhetsområden som teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, design, debatt och film.

Kommunfullmäktige utser bolagets styrelse vars sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget.

Ägardirektiv för 2024

Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare där yttrandefriheten och den konstnärliga friheten utgör grunden. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska bli angelägen för fler med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av verksamheten. Genom att samspela med nya och externa aktörer ska verksamheten nå ut till fler stockholmare, förstärka sin betydelse för alla stockholmare samt utveckla attraktiva koncept som kan bidra till att bredda bolagets finansiering. 

Kulturhuset Stadsteaterns hela verksamhet såväl i city som i ytterstaden ska värna och utveckla sin roll som öppna och inbjudande hus. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska präglas av ett sammanhållet värdskap med bra service, ett välkomnande bemötande, inkluderande på flera språk och god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bolaget ska också värna och utveckla sin verksamhet i Skärholmen, Vällingby, Husby samt den breda Parkteaterverksamheten.

Bolagets uppgifter

Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda verksamhet i form av teater-, dans- och scenkonst, musik, konst, design, film, litteratur, samtal/debatt, bibliotek och annan kulturell verksamhet av hög kvalitet samt ansvara för stadens tre platser inom stadens fristadsprogram.

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolaget

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 • stärka arbetet med nationella minoriteter
 • uppmärksamma 50-årsjubileet för Kulturhuset-Stadsteatern bland annat genom skolklassbesök
 • fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas
 • fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper
 • utveckla det internationella samarbetet
 • fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna
 • fortsatt utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby
 • fortsätta etablering av verksamheten labbet i nya lokaler hos Stockholmshem i Skärholmen.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 • fortsätta arbetet med energieffektivisering
 • stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 • verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt
 • utveckla det internationella samarbetet

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Årsredovisningen kommer ut en gång varje år på våren. I den hittar du fakta om Kulturhuset Stadsteatern AB, alla årets produktioner och evenemang, ekonomisk redovisning, statistik, med mera. 

Årsredovisningarna innan 1 juli 2013 innehåller bara fakta om verksamheten Stockholms stadsteater. Från 2013 och framåt finns fakta om den nya verksamheten Kulturhuset Stadsteatern.

Behöver du äldre utgåvor kan du  mejla registrator@kulturhusetstadsteatern.se.

Hållbarhetsrapporten är en del av Kulturhuset Stadsteatern AB:s förvaltningsberättelse. Den hittar du i årsredovisningen och som ett separat dokument nedan.

Ledning och styrelse

Kommunfullmäktige i Stockholm har det yttersta ägaransvaret för Kulturhuset Stadsteatern AB. De utser styrelsen och tillsätter VD för bolaget. I styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB sitter förtroendevalda politiker.

Styrelsen

Ordförande
Helene Öberg (MP)           
E-post: helene.oberg@mp.se                                           

Vice ordförande       
Rasmus Jonlund (L)
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se

Ledamot
Frida Bengtsson (S)
E-post: fridabengtsson@hotmail.com

Ledamot
David Persson (S)
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com

Ledamot
Maria Hannäs (V)
E-post: maria.hannas@stockholm.se                                               

Ledamot
Cecilia Brinck (M)
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se 

Ledamot
Jonas Naddebo (C) 
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se                                        

Suppleant
Eva Risberg (S)
E-post: risberg04@hotmail.com

Suppleant
Gunno Sandahl (S)
E-post: gunno.sandahl@gmail.com             

Suppleant
Mariana P Buzaglo (S)
E-post: mariana.buzalgo@live.se 

Suppleant
Ida Bengtzon (V)
E-post: ida.bengt@yahoo.se 

Suppleant
Rickard Hasslev (M)
E-post: carl.rickard.hasslev@hotmail.se                                        

Suppleant
Christina Huss (M)
E-post: annachristina.huss@gmail.com         

Suppleant
Elin Böhlin (M)
E-post: elinas.bohlin@gmail.com

Styrelsesekreterare
Gabriella Eriksson
E-post: gabriella.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se

Revisorer

Ordinarie revisor
Jenny Göthberg
E-post: jenny.gothberg@se.ey.com

Revisorssuppleant
Mikael Sjölander
E-post: mikael.sjolander@se.ey.com

Lekmannarevisor
Eva Lundberg (MP)
E-post: eva.lundberg@stockholm.se

Lekmannarevisorsuppleant
Lena Huss (L)
E-post: lenahuss@gmail.com

Ledningsgrupp

VD 
Malin Dahlberg 
E-post: malin.dahlberg@kulturhusetstadsteatern.se

Kulturchef
Linda Beijer
E-post: linda.beijer@kulturhusetstadsteatern.se

Administrativ chef
Maya Berggren
E-post: maya.berggren@kulturhusetstadsteatern.se

Marknadschef
Cecilia Brissman
E-post: cecilia.brissman@kulturhusetstadsteatern.se

Infrastrukturchef
Andreas Eriksson
E-post: andreas.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se

Bolagsjurist
Gabriella Eriksson
E-post: gabriella.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se

Konstnärlig ledare Vällingby & Husby 
Olof Hanson
E-post: olof.hanson@kulturhusetstadsteatern.se

Konstnärlig ledare Skärholmen
Maja Salomonsson
E-post: maja.salomonsson@kulturhusetstadsteatern.se

HR-chef
Åsa Hollmén
E-post: asa.hollmen@kulturhusetstadsteatern.se

Produktionschef
Peter Kollarik
E-post: peter.kollarik@kulturhusetstadsteatern.se

Konstnärlig ledare Parkteatern
Josefin Rosales
E-post: josefin.rosales@kulturhusetstadsteatern.se

Teater- och scenkonstchef 
Maria Sid
E-post: maria.sid-achren@kulturhusetstadsteatern.se

Faktureringsadress

Information till leverantörer

Inläsning av fakturor till Kulturhuset Stadsteatern AB (556026-1553) läses in elektroniskt av en extern part. Därför är det viktigt att fakturor ställda till oss har korrekta uppgifter och att digitala fakturor är i rätt format.

Faktureringsadress för svenska leverantörer och e-post

Kulturhuset Stadsteatern AB
Kund-ID STH251
Box 90111
120 21 Stockholm

E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

 • Accepterade bildformat är PDF
 • Max 1 faktura inklusive bilagor per e-post
 • Bilagor ska vara i PDF format och filnamnet ska innehålla orden "bilaga", "attach", "specifi" eller "report"
 • Samma e-postadress gäller även utländska fakturor

Faktureringsadress för utländska leverantörer och e-post

Kulturhuset Stadsteatern AB
Kund-ID GSU251
Box 90111
120 21 Stockholm
Sverige

E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

 • Accepterade bildformat är PDF
 • Max 1 faktura inklusive bilagor per e-post
 • Bilagor ska vara i PDF format och filnamnet ska innehålla orden "bilaga", "attach", "specifi" eller "report"
 • Samma e-postadress gäller även utländska fakturor

E-faktura

GLN/Parts-ID: 7381031031137

Vårt momsregistreringsnummer: SE556026155301

VAN-operatör: Tieto

Observera att vår fakturaadress och referens måste framgå på fakturan oavsett om den skickas per post, e-post eller som e-faktura.

Innehåll på fakturor

- Leverantörens namn och adress

- Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer (leverantörer utanför EU ska ange ett företagsregistreringsnummer)

- Vår referensnummer som består av 2-4 siffror ska anges i fältet ”Er referens” alternativt Beställningsreferens1 för e-fakturor (inga namn eller andra tecken)

- Fakturanummer/OCR-nummer

- Vad fakturan avser

- Faktura- och förfallodatum

- Betalningsuppgifter – Bankkontonummer, BG, PG alternativt IBAN-nummer och BIC/Swift-kod för utländska konton.

Organisationsnummer

Kulturhuset Stadsteatern AB organisationsnummer: 556026-1553

Kontakt

E-post: ekonomi@kulturhusetstadsteatern.se