Image
Scenbild från Mizeria

För lärare

Är du pedagog och ska komma med en ungdomsgrupp till oss? Kulturhuset Husby tar fram lärarmaterial till alla föreställningar och produktioner som visas i Husby. Materialet går att arbeta med både inför och efter ert besök.

I samband med dagföreställningarna erbjuder vi alltid en workshop för skolelever inom ramen för Skapande skola.
Inför ditt besök

Inspirationsmaterial

Inspirationsmaterial eller lärarmaterial som det också kan kallas är ett material vi arbetat fram som kan användas i stöd till undervisningen innan och efter en föreställning.

Vän- och lärarträffar

Inför varje termin anordnar vi en träff där vi presenterar kommande program.

Frågor

Har du frågor som rör ditt besök på Kulturhuset Husby? Mejla till carolina.oscarsson@kulturhusetstadsteatern.se eller ring 076-120 02 31.

Förbered din grupp

När det gäller att tolka och förstå teater finns det inte något rätt eller fel. Ni som sett en föreställning har säkert upplevt den på olika sätt. Vi vill uppmuntra till reflektion bortom subjektiva upplevelser om huruvida föreställningen var “bra” eller “dålig”. Vi hoppas att våra föreställningar ska väcka tankar, känslor och reflektioner som kan bidra till spännande samtal i klassrummen.

Innan teaterbesöket

En del elever är vana vid att se scenkonst och för andra kan det vara första gången de besöker en teater. Det kan vara viktigt att påminna eleverna om att man inte behöver “förstå” allt. En teaterföreställning är en sammansättning av många olika delar såsom ord, rörelser, gestaltning, ljud, ljus, mm. Vi hoppas att ni som publik ska kunna släppa behovet av att ”förstå” och bara hänge er åt upplevelsen. Här finns förslag på hur ni kan förbereda er inför teaterbesöket.

Vad är teater?

Prata gärna med klassen utifrån följande frågor:

Vad är skillnaden mellan teater och film?

Vad innebär det att vara publik? Vilka skillnader och likheter finns det mellan att vara publik på bio, på teater eller på en fotbollsmatch?

Teaterbegrepp

Här är några begrepp som kan vara bra att prata om innan teaterbesöket. Många har säkert koll på dessa, men det kan ändå vara bra att gå igenom de för att skapa en gemensam referensram.

 

Roller Personerna som berättelsen handlar om och som skådespelarna spelar. Samma skådespelare kan spela flera olika roller.

Huvudroll Den person som föreställningen framförallt handlar om.

Biroller Karaktärer som stödjer berättelsen på olika sätt.

Repliker Orden som sägs på scenen.

Monolog En karaktär pratar högt med sig själv eller med publiken.

Dialog Två karaktärer pratar med varandra.

Scenen/scenografin Platsen där föreställningen utspelas. Scenbilden kan förändras under föreställningens gång.

Rekvisita Föremål som skådespelarna använder på scenen.

Kostym Kläderna som skådespelarna har på sig på scenen.

Publik Ni som tittar på föreställningen. Utan er så blir det ingen teater! Som publik får man en plats att sitta på och under föreställningen ska man stänga av sin mobil. Man får inte filma eller fotografera, men i övrigt finns det inga regler för hur en publik ska vara.

Elin Callmer 
Dramapedagog

Image
Ahmed Berhan och Sharmarke Elmi i 8 kvadrat
Husby

8 kvadrat

En föreställning med Ahmed Berhan och Sharmarke Elmi.

"Ett lysande kammarspel" - SvD