Image
Fristad logotyper samarbetspartners

Fristads vänner

Här kan du läsa om nuvarande och tidigare samarbeten som Fristad haft.

ICORN, fristädernas organisation
ICORN är en oberoende organisation bestående av städer och regioner som erbjuder en fristad till hotade författare och konstnärer. ICORN verkar för yttrandefrihet, försvaret av demokratiska värderingar och internationell solidaritet.
Länk till ICORN:s hemsida: www.icorn.org

Svenska PEN
PEN ger stöd åt hotade och fängslade författare. För att deras situation ska bli känd uppvaktar de beslutsfattare och driver offentliga kampanjer. Svenska PEN sprider också kunskap och engagemang för det fria ordet genom debatt, föreläsningar, programverksamhet och lärarutbildningar. Via deras internationella webbforum PEN/Opp når texter, som har förbjudits av olika regimer, läsare runtom i världen. 
Länk till Svenska PEN:s hemsida: https://www.svenskapen.se/

Reportrar utan gränser
Reportrar utan gränser en av de viktigaste aktörerna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet. 
Länk till Reportrar utan gränsers hemsida: https://www.reportrarutangranser.se/

Kulturrådet
Kulturrådet arbetar för att fler städer i Sverige ska ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN och bli fristäder för hotade konstnärer. De arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten genom olika typer av informationsinsatser, och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.
Länk till Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/i-fokus/fristader/

Konsten att delta
Konsten att delta ger möjlighet för kulturarbetare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter.
Länk till Konsten att deltas hemsida: https://www.konstenattdelta.se/

Författarförbundet
Sveriges Författarförbund värnar upphovsrätten och arbetar för att stärka författares och översättares ställning. De bevakar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt samt verkar för rätten till ett fritt meningsutbyte.
Länk till Författarförbundets hemsida: https://forfattarforbundet.se/

Journalistförbundet
Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för de som helt eller delvis arbetar i den svenska mediebranschen. 
Länk till Journalistförbundets hemsida: https://www.sjf.se/

Skap 
Skap är en intresseorganisation för Sveriges musikskapare och även en del i ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare som arbetar för att stärka upphovsrätten och förbättra musikskapares rättigheter och möjligheter till skäliga och drägliga inkomster.
Länk till Skaps hemsida: https://www.skap.se/