Utställningar

100 år genom 10 saker

Stockholms Kvinnohistoriska och Kulturhuset Stadsteatern Vällingby vill synliggöra kvinnohistoria genom utställningen "100 år genom 10 saker" på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. Fri entré.

Vad kan konservburken, engångsbindan och träningsskon berätta om Sveriges historia – om politik, infrastruktur, demokratiska processer och människors liv? I utställningen 100 år genom 10 saker visar Stockholms Kvinnohistoriska tio föremål som bär på berättelser som har påverkat kvinnors vardag och format förutsättningarna för ett mer självständigt liv. 

Stockholms Kvinnohistoriska är ett museum som arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

Utställningen utgår från boken Kvinnosaker, författad av historikern Karin Carlssons och utgiven av Bonnier Fakta i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska.

Anna Tascha Larsson, vikarierande museichef, Stockholms Kvinnohistoriska:

– Alla föremål i utställningen bär på historia som angår, berör, påverkar eller har anknytning till kvinnor på något sätt. Men dessa berättelser är ofta inte lika kända – trots att kvinnor utgör halva mänskligheten. Med utställningen och boken lyfter vi vanliga föremål som spelat ovanligt stor roll i historien och gör kunskapen tillgänglig för fler. 

I svenska grundskolans historieböcker är 85-87% av de som skildras män. Utställningen är framtagen för att skolklasser också själva ska kunna genomföra den – ett sätt att aktivera kvinnohistorisk kunskap och forskning från boken för unga. Genom studiematerialet ska eleverna bättre kunna förstå, leva sig in i, analysera och därefter återberätta hur det är och har varit att vara kvinna i Sverige genom historien.

– I boken berättar Karin Carlsson om kvinnors föränderliga livsvillkor över tid på ett tillgängligt och livfullt sätt. På Stockholms Kvinnohistoriska såg vi hur detta gedigna forskningsarbete kunde aktiveras och spridas till unga – och på så vis bidra till att minska jämställdhets glappet i undervisningen på ett roligt och kreativt sätt. 

Stockholms Kvinnohistoriska är ett nytt slags museum, utan permanent byggnad. I stället tar de plats i människors vardag, i de offentliga och digitala rummen samt hos sina samarbetspartners. 

– Att utställningen sätts upp för första gången i Kulturhuset Stadsteatern i Vällingbys entré är otroligt roligt för oss då det möjliggör att direkt komma i kontakt med alla de elever som är där för att se uppsättningen Kris av Karin Boye och att få ta del av elevernas perspektiv, tankar och reflektioner. 

Att göra utställningen tillsammans med just Stockholms Kvinnohistoriska är någonting som Kulturhuset Stadsteatern är väldigt glada över.

Jiasi Maciel, verkställande producent Kulturhuset Stadsteatern Vällingby: 

– Vi har länge velat samarbeta med kvinnohistoriska i Vällingby som är en så intressant plats utifrån ett kvinnohistoriskt perspektiv. Folkhemsbygget och ABC staden.  Det är även kul att vi samtidigt spelar Kris av Karin Boye.

Öppettider

Tisdag till lördag kl. 12:00-18:00 samt i samband med Kulturhusets övriga evenemang. Utställningen hänger tillsvidare fram till sommaren. FRI ENTRÉ.