Konstverkstan

Konstverkstan

Konstverkstan är Kulturhusets verkstad där barn och vuxna får möjlighet att skapa, tillsammans eller var för sig. Inspirerade av aktuella utställningar och omvärld undersöker och experimenterar vi med olika material och tekniker.

Vi värnar om det hållbara hantverket och vårt mål är att arbeta så mycket som möjligt med återvunnet material; allt kan bli konst! Välkomna!

Öppettider