Teatersamtal

Programserie om Lars Norén våren 2021

Medverkande 24 mars 2021: Sofia Jupither, Lars Ring, Gerhard Hoberstorfer och Elisabet Carlsson.

Den 18 februari – på dagen 10 år efter premiären av Stillheten på Stockholms stadsteater – inleddes en programserie om Noréns betydelse som dramatiker, regissör, kollega och teaterchef, med läsningar ur Noréns pjäser.

Sofia Jupither har satt upp tre Norénpjäser på Kulturhuset Stadsteatern: 3.31.93, som Norén skrev till henne, (2013), Vintermusik (2017) och Episod som först hade premiär på Malmö stadsteater (2018). På Dramaten regisserade Sofia Jupither 20 november (2017).

Elisabet Carlsson och Gerhard Hoberstorfer har bland annat medverkat i 3.31.93.

Lars Ring är teaterkritiker på Svenska Dagbladet sedan 1980-talet.

Moderator: Fanny Boëthius, dramaturg Kulturhuset Stadsteatern.

Se fler samtal på Youtube.

Se programmet

Läs mer

Lars Norén var starkt bidragande i utvecklingen av Stockholms stadsteater som en spelplats för nyskapande och samtida dramatik. Han Stadsteaterdebuterade i början av 1980-talet med de uppmärksammade uppsättningarna En fruktansvärd Lycka (i en takvåning på Sveavägen 59) och Underjordens leende, båda i regi av Suzanne Osten. Därefter följde Demoner i regi av Carsten Brandt. Under följande decennier märks Vilstolen i regi av Christian Tomner, De saknade i regi av Björn Melander och Tyst musik i regi av Lennart Hjulström. 2011 kom Eirik Stubøs uppmärksammade iscensättning av Stillheten. På senare år har regissören Sofia Jupither satt upp flera av Noréns nyskrivna pjäser på Stockholms stadsteater: 3.31.93Vintermusik och Episod.

– Noréns pjäser får oss att känna att det finns ett språk bortom orden, att det utspelar sig något avgörande men ogripbart mellan oss människor, och att teatern är platsen för att utforska och för några korta ögonblick omfatta detta ogripbara. Mitt första möte med Lars Noréns dramatik ägde rum när jag som barn såg en av hans pjäser. Det blev en outplånlig teatererfarenhet eftersom föreställningen gav nyckeln till ett mänskligt universum som jag ännu inte fått tillträde till. Idag tror jag att min starka upplevelse inte bara hade att göra med att jag själv var ett barn som fick inblick i vuxnas liv, utan att den omvälvande erfarenheten helt enkelt handlar om det som gör Lars Noréns dramatik så storartad, säger Maria Sid, teaterchef Kulturhuset Stadsteatern.