En del av Stockholms stad

Dumma jävla mås

En bearbetning av
Anton Tjechovs Måsen
för vår tid

av Aaron Posner
EUROPAPREMIÄR 27 JANUARI
PÅ LILLA SCENEN

Just nu: