Utställningar

Loop av liv – konst i en ny tid

"Loop av liv – konst i en ny tid" är en utställning om kreativitet, visioner och fantasier. Här samsas hundratals människors drömmar om en alternativ värld med konstverk av bl.a. Maja Michaelsdotter, Ingrid Ogenstedt och Theresa Traore Dahlberg. Kom in i en utställning som utmanar hur vi brukar bete oss i konstutställningar och överraskas av allt du kan göra: lukta, bygga, berätta och pausa tiden!

”Det är på väg att hända. Kanske nu, snart, kanske det redan börjat hända. Omstarten.”

Våren 2023 bjöd Kulturhuset Stadsteatern in stockholmarna att vara med i ett konstprojekt. Vad händer om vi sätter fantasin i centrum? var frågan som ställdes och hundratals personer ville dela med sig av sina tankar. Utgångspunkten var ett fantasifrö, spillmaterial från verkstäderna på Kulturhuset Stadsteatern och ett antal frågeställningar. Äldreboenden, nyanlända, advokatbyråer, mormödrar, odlingsgrupper, dejtande par, syskonpar, förskolor, pappor – svaren som flödade in kom från alla tänkbara grupper i samhället. Och de hade skissat, skrivit, byggt, målat, broderat och skulpterat.

Nästa steg i konstprojektet var att låta verkstäderna på Kulturhuset Stadsteatern, som vanligen bygger scendekorer och utställningar, bygga upp några av de inkomna skisserna i verklig skala. En ny värld växte fram …

En fantasivärld – och möjligheten att pausa tiden

Loop av liv – konst i en ny tid visar upp denna fantasivärld, helt byggd på idéer från personerna som deltagit i konstprojektet. Integrerade i utställningen presenteras ett antal samtida konstnärer med verk som bjuder in till beröring och delaktighet. Ljudkonstverket Pendulous Things av formgivaren Amanda Emricson och tonsättaren Ulf Klarström avger musik och ljus vid beröring av verket. Ingrid Ogenstedt har skapat det platsspecifika verket Jordskott, som består av frö-lika skulpturer som förändras över tid: de kommer att växa och frodas, torka ut, luktas och tas på under tiden som utställningen pågår.

I utställningen finns även möjligheten att koppla av i en hängmatta, dela med sig av egna minnen i ett kollektivt konstverk och det bästa av allt: pausa tiden för en stund med hjälp av "pausa-tiden-maskinen".

Återkommande teman

Återkomst, början på något nytt och omstart har varit återkommande teman bland de inlämnade bidragen. Precis som kaniner, kojor och hängmattor. Den i samhället så påtagliga digitaliseringen lyser däremot med sin frånvaro. I den här världen lever man så gott som skärmfritt 100 procent av tiden. Loop av liv – konst i en ny tid är – utöver just en utställning – också en inbjudan till dig som besökare att filosofera, ifrågasätta och tillsammans med andra reflektera kring vår samtid. Vad drömmer vi om?

”Musiken och sångerna blir också ett medel för att tradera kunskap och traditioner. Trubadurerna gör sin återkomst.”

”De bor i labyrinter. Ibland hittar de varandra och andra då börjar de vandra, eller sväva vidare mot rosa norrskenet.”

”De maskiner som överlevde katastrofen togs snabbt över av naturen och blev mystiska föremål.”

Medverkande

Hundratals medskapare
Julia Adzuki 
Finn Ahlgren
Amanda Emricson & Ulf Klarström
Maja Michaelsdotter
Ingrid Ogenstedt
Oliver Sundqvist
Theresa Traore Dahlberg