Utställningar

Fröet – ett konstprojekt

Vad händer om vi sätter fantasin i centrum? Under våren 2023 samlade Kulturhuset Stadsteatern in idéer, drömmar och visioner som finns runt omkring oss. "Fröet" var en kreativ process och en inbjudan till att skapa lekfullhet i vardagen och låta fantasin flöda.

Under våren 2023 skickades ett antal fantasifröer ut runt om i Stockholm. Tillsammans med varje fantasifrö kom ett antal frågor som de medverkande fick fundera på själv eller i sällskap med andra. Till sin hjälp fick de instruktioner och spillmaterial från Kulturhuset Stadsteaterns verkstäder. Vad skulle hända om fröet planterades?

Det är den massiva responsen på konstprojektet Fröet som nu resulterar i en stor utställning som kommer att öppna den 2 december 2023 på Kulturhuset Stadsteatern, med fantasin i fokus. Utställningen heter Loop av liv – konst i en ny tid. Läs mer om utställningen!

FAQ

Här kan du läsa FAQ om konstprojektet Fröet.