Don’t make my face

Fotografier av Joar Vestergren.

Joar Vestergrens projekt berör hur allmänheten förhåller sig till fotografering på gatan och det intrång i integritet som människor kan uppleva när fotografer dokumenterar människor i allmänna utrymmen.

"Jag upplever att det vi ser i ansiktet på de jag har fotat är stadens materiella inverkan på individen. I min serie har jag fått ta ett steg från individen som istället får bli ytterligare föremål för och till staden. Staden är inte statisk utan i ständig rörelse, med inverkan på människorna som rör sig genom gaturummet. Genom ansiktena i staden speglas en snabbspolad förändring.”


16 april-2 maj
Se Lavas öppettider här. 

Vernissage 17 april kl. 15:00-16:00 livesänds på Instagram @dubpapa. 
 

En pojke vinkar glatt, bakom honom dansar ett brudpar.