Utställningar

Bande dessinée på svenska

Möt tjugotvå aktiva serieskapare som inspirerats av de franskspråkiga albumserierna i utställningen Bande dessinée på svenska – serier i franskbelgisk anda.

Öppettider

Sedan slutet av 1940-talet har vi i Sverige kunnat bekanta oss med franska och belgiska serier, så som Tintin, Spirou och Lucky Luke. I början publicerades de främst som följetong i olika tidningar, men under 70- och 80-talen kom en utgivningsboom av seriealbum. Serier gavs ut med stor bredd för både barn och vuxna: Asterix, Gaston, Linda och Valentin, Blake och Mortimer, Johan och Pellevin, Smurferna, Sibyllina, Adèles extraordinära äventyr och många fler. Komiska äventyr med karikerade figurer blandades med mer episka verk. Teckningsstilen inspirerades ofta av Tintins skapare Hergés "klara linje" med tydlig tuschlinje, få skuggor, klara färger, vars uppgift var att framhäva historien. Men här fanns även exempel på den mer fartfyllda "Marcinelle-stilen" med tecknaren Franquin i spetsen.

Utvecklingen av tecknade historier i de fransktalande länderna tog stora kliv framåt under den här tiden. De hade en litterär och konstnärlig ambition, serierna blev längre och begreppet "serieroman" myntades. I de franskspråkiga miljöerna etablerades den tecknade serien som "den nionde konstformen", en hybrid mellan litteratur och bildkonst.

Svenska illustratörer och författare inspirerades av de franskbelgiska serieuttrycken. Vissa teckningsmässigt, andra till innehåll och utgivningsformat. Några av de tidiga albumen som gavs ut var Ville av Jan Lööf, Älgen är lös av Ulf Frödin, Stenstaden av Leif Almqvist, Snövita stålar av Johan Höjer, Ratte-albumen av Magnus Knutsson och Ulf Jansson, samt Gyllene Rosen av Per Demervall.

Det har gått mer än femtio år sedan denna albumvåg började skölja över oss. Hur har den franskbelgiska andan präglat vårt svenska serieskapande sedan dess? Kom och se själva, låt utställningen ta dig med på en spännande resa med svensk seriekonst på högsta nivå

Deltagande utställare: Kim W. Andersson, Peter Bergting, Charlie Christensen, Per Demervall, Maria Fröhlich, Anneli Furmark, Mikael Grahn, Dennis Gustafson, Fabian Göranson, Oscar Hjelmgren, Ray och Mona Husac, Karl Johnsson, Magnus Jonason, Christina Jonsson, Mats Källblad, Gert Lozell, Emil Maxén, Jakob Nilsson, Patrik Norrman, Ola Skogäng, Jimmy Wallin och Li Österberg.

Läs mer på demervall.se

Vernissage

Vernissage av utställningen, enbart för speciellt inbjudna, sker i samband med Stockholms Internationella Seriefestival [SIS23] den 12 maj klockan 19:00. Frankrikes och Belgiens ambassadörer, Etienne de Gonneville och Carl Peeters, inviger utställningen.

Utställningen är producerad av Per och Birgitta Demervall, Demervalls Art Studio. Den visas av Serieteket i ett samarbete med Demervalls Art Studio, Franska Institutet i Sverige och Wallonia-Brussels International (WBI).

IN ENGLISH

Bande dessinée in Swedish – comics in a Franco-Belgian spirit
Kulturbiblioteket/Serieteket May 13–June 12
Free entrance

Meet twenty-two Swedish comic creators inspired by the French-language album comics in the exhibition Bande dessinée in Swedish – comics in a Franco-Belgian spirit.

We in Sweden have, since the end of the 40s, been able to familiarize ourselves with French and Belgian comics, such as Tintin, Spirou and Lucky Luke. In the beginning, they were mainly published as comic strips in various magazines, but during the 70s and 80s there was a publishing boom of comics in the album format. Comics were widely published for both children and adults: Asterix, Gaston, Valérian and Laureline, Blake and Mortimer, Johan and Peewit, The Smurfs, Sibylline, The Extraordinary Adventures of Adèle and many more. Humorous adventures with caricatured characters were mixed with more epic works. The drawing style was often inspired by the "clear line" from Hergé, the creator of Tintin, with a clear ink line, few shadows and clear colors, whose tasks were to highlight the story. But here there were also examples of the more fast-paced "Marcinelle style" with cartoonist Franquin at the forefront. During this time the development of comics in the French-speaking countries took great strides forward. They had a literary and artistic ambition, the comics got longer and the term "graphic novel" was coined. In the French-speaking environment, the comic book was established as "The ninth art form", a hybrid between literature and visual art.

Swedish illustrators and writers were inspired by the Franco-Belgian expressions in comics, some in terms of drawing, others in terms of content and publishing format. Some of the early comic books that were released were Ville by Jan Lööf, Älgen är lös by Ulf Frödin, Stenstaden by Leif Almqvist, Snövita stålar by Johan Höjer, The Ratte albums by Magnus Knutsson and Ulf Jansson, as well as Gyllene rosen by Per Demervall.

More than fifty years have passed since this wave of albums began to wash over us. How has the Franco-Belgian spirit characterized our Swedish series creation since then? Come and see for yourself, let the exhibition take you on an exciting journey with Swedish comic art at the highest level.

Participating exhibitors

Vernissage

The opening of the exhibition, for specially invited guests only, takes place in connection with the Stockholm International Comics Festival on May 12. The exhibition will be inaugurated by H.E. the Ambassador of France Etienne de Gonneville and H.E. the Ambassador of Belgium Carl Peeters.

The exhibition is produced by and the illustrators have been invited by Per and Birgitta Demervall, Demervalls Art Studio. The exhibition takes place in collaboration with Demervalls Art Studio, the French Institute in Sweden and Wallonia-Brussels International (WBI), with screening at Serieteket.