Utställningar

Babel Mixtape

Babel Mixtape är en utställning av unga konstnärer. Det gemensamma för verken är att de har ett inifrån-perspektiv, där konstnärerna har verkat från sin egna plats i världen.

Öppettider

Dessa verk har skapats inom ramen för Kreativa Europa projektet RAPPORT som kulturföreningen Historieberättarna var del av 2019-2021. Projektet syftar till att skapa utrymme och möjlighet för konstnärer att skapa utifrån sina egna villkor och att göra sin röst hörd.

Om Historieberättarna

Historieberättarna är en kulturförening som verkar för alla barn, unga och unga vuxnas rätt att få uttrycka sig och bli lyssnade på. Föreningen arbetar med olika former av konstprojekt där möjlighet ges att få berätta det en vill, i sin egen takt och utifrån sina egna villkor. För att möta olika önskningar och behov till skapande erbjuds deltagarna flertalet konstformer att arbeta utifrån.

I ett samhälle är det viktigt att alla röster ges utrymme och genom spridning av barn och ungas röster samt uttryck vill Historieberättarna verka för att fler berättelser ska få ta plats. 

Historieberättarna jobbar med stöd från: Region Stockholm, Kreativa Europa och Stockholm Stad.

I Babel Mixtape visas:

Hayfaa Chalabi, Jonas Embring "You must have come from Hell" (2021) animerad film, (6 min)

Hayfaa Chalabis animerade film “You must have come from hell”  är baserad på hennes tidigare tecknade roman ”Refugees Welcome?”. Verken gestaltar erfarenheter av en asylprocess inifrån. Chalabi undersöker förhållandet mellan statliga institutioner, samhällspolitisk diskurs, media och flyktingar.

Hayfaas illustrationer och film har en skarp och tydlig riktning mot något bottenlöst i människan och blottar de strukturer som inte verkar för det humana och solidariska men också innebörden för den som får bära konsekvenserna.

A.T "Bråkar med Skuggor” (2021) film med dikter från debutbok, (2,5 min)

"Bråkar med Skuggor" är en bok som hanterar ovisshet och saknad. När framtiden inte längre existerar och det förflutna bär på erfarenheter av smärta, sorg och lämnad kärlek så blir nuet en vän som inte alltid vill väl. Då finns skrivandet. Med skrivandets hjälp blir det egna rummet en del av världen och de egna tankarna blir till en dialog, en dialog med dig som läsare.

Denna debut har kommit till under åren 2017-2020 av A.T som lever som ensamkommande flykting i Sverige.

"When I Dance" (2021) dokumentärfilm (5 min)

”When I dance” är en kortfilm om hur det är att vara i rörelsen och dansen. Att släppa omvärldens utifrån-blick och helt gå in i sin egna bubbla. Under en bro i Vårby gård finns en dansbana i betong. Där möts en grupp dansare. När de dansar hittar de andra sätt att förhålla sig till världen.

Filmen är ett resultat av ett samarbete mellan Historieberättarna och en dansgrupp från Saraswathy Kalakendra Institution of Fine Arts som under 2020/2021 haft workshops i dans- och storytelling tillsammans.

"Tell with textile" (2021), textilhantverk skapade av elever i en introduktionsklass på Blommensbergsskolan

I projektet "Tell with textile" har unga deltagare arbetat konstnärligt med texter, bilder, mönster och screenteknik på textil. En serie banderoller/vepor har skapats, som berättar något om personen som skapat dem eller som har ett budskap som skaparen vill få ut.

Mer info:

Instagram: @historieberattarna

Facebook: @historieberattarna

Hemsida: historieberattarna.se
 

Flera personer håller upp stora tygstycken i olika färger med olika bilder och budskap på.