Samtal & debatt

När kaffet var det mest förbjudna. Om förbuden, staden och moralen.

Öppen föreläsning 11 november, i samarbete med Stockholms universitet.

Under 1700-talet var kaffe något av det mest förbjudna. I dag är andra rusmedel mer i fokus. Vad avgör egentligen vad som ska vara förbjudet? Vilka var de viktigaste förbuden förr och vilka är det nu? Vilka platser i staden är mest förknippade med förbud? Och vilka förbud finns att vänta framöver?

Biljetter

Fri entré, men biljett krävs.

Samtalet sänds digitalt här. Du kan också komma och lyssna på plats om du bokar biljett. 

Om deltagarna

Ett samtal med historikerna Karin Sennefelt, idéhistorikern Hanna Hodacs och filosofen Erik Angner. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet. Forskningsfokus: social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid, med betoning på vardagens historia. Hon intresserar sig särskilt för kroppen, rumsliga praktiker och materiell kultur under tidigmodern tid.

Läs mer om Karin Sennefelts forskning

Hanna Hodacs, universitetslektor i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Forskningsfokus: Globaliseringsprocesser med skandinavisk anknytning.

Läs mer om Hanna Hodacs forskning

Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han är disputerad både i vetenskapsfilosofi och nationalekonomi. Erik Angner är även knuten till Institutet för framtidsstudier.

Läs mer om Erik Angners forskning

Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Läs mer om Gabriella Ahlström

Intoxicating Spaces

Samtalet är kopplat till forskningsprojektet Intoxicating Spaces som är ett samarbete mellan flera europeiska universitet.

Från 1600-talet framåt introducerades europeiska konsumenter för ett brett spektrum av nya beroendeframkallande varor, rusmedel eller "intoxicants" - som kakao, kaffe, opium, socker, te och tobak. Varorna kom från kolonier och distribuerades via komplexa globala handelsnätverk. I vad som kan beskrivas som en "psykoaktiv revolution" förändrade omgjorde dessa varor våra matvanor, vår vardagskonsumtion och umgängesformer, och blev en del av moderna globala ekonomier. Med fokus på fyra europeiska städer - Amsterdam, Hamburg, London och Stockholm – studerar Intoxicating Spaces hur nya "intoxicants" påverkade urbana offentliga rum, och hur dessa urbana miljöer skapade breda europeiska beteendemönster och praktiker under perioden 1600 till 1850.

Läs mer om Intoxicating Spaces

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. De öppna föreläsningarna är alltid kostnadsfria och öppna för alla.