Samtal & debatt

Drogerna, välfärdsstaten och den globala ekonomin

Öppen föreläsning 15 december, i samarbete med Stockholms universitet.

Vilken betydelse har introduktionen av nya rusmedel som kaffe, opium, socker och tobak haft för Europa från 1600-talet och framåt? Hur har drogerna påverkat den moderna globala ekonomin, våra sociala liv och våra beteendemönster? Och vilka konsekvenser kan vi se av det postkoloniala arvet?

Biljetter

Fri entré, men biljett krävs.

Samtalet sänds digitalt här. Du kan också komma och lyssna på plats om du bokar biljett. 

Följ evenemanget på Facebook

Om deltagarna

Ett samtal med historikern Leos Müller och Daniel Berg, forskare i ekonomisk historia och internationella relationer. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Leos Müller, professor i historia vid Stockholms universitet. Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS.

Forskningsfokus: svensk sjöfart och handel under 1700-talet, framförallt relationen mellan utrikespolitik och ekonomisk utveckling.

Läs mer om Leos Müllers forskning

Läs mer om CEMAS

Daniel Berg, forskare i ekonomisk historia, disputerade 2016 med avhandlingen "Giftets värde: Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925".
Forskningsfokus: Rusets ekonomi: svensk opiumhandel under 1700- och 1800-talet. Sedan 2019 ingår Daniel Berg i forskningsprojektet Indexkritik, som fokuserar på samhällsekonomin och konsumentprisindex, bland annat med koppling till läkemedel och droger.

Hitta avhandlingen

Läs mer om forskningsprojektet Indexkritik 

Ulrika Torell, kulturhistoriker, forskare och intendent vid Nordiska museet inom områden som rör matens, måltidernas och ätandes historia.

Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Läs mer om Gabriella Ahlström

Intoxicating Spaces

Samtalet är kopplat till forskningsprojektet Intoxicating Spaces som är ett samarbete mellan flera europeiska universitet.

Från 1600-talet framåt introducerades europeiska konsumenter för ett brett spektrum av nya beroendeframkallande varor, rusmedel eller "intoxicants" - som kakao, kaffe, opium, socker, te och tobak. Varorna kom från kolonier och distribuerades via komplexa globala handelsnätverk. I vad som kan beskrivas som en "psykoaktiv revolution" förändrade omgjorde dessa varor våra matvanor, vår vardagskonsumtion och umgängesformer, och blev en del av moderna globala ekonomier. Med fokus på fyra europeiska städer - Amsterdam, Hamburg, London och Stockholm – studerar Intoxicating Spaces hur nya "intoxicants" påverkade urbana offentliga rum, och hur dessa urbana miljöer skapade breda europeiska beteendemönster och praktiker under perioden 1600 till 1850.

Läs mer om Intoxicating Spaces

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. De öppna föreläsningarna är alltid kostnadsfria och öppna för alla.