Samtal & debatt

Art talks - Conflicted works

Hur kan vi förstå förhållandet mellan konstvärlden och ett samhälle som snabbt förändras? Det är ämnet i höstens samtalsserie "Art talks – Conflicted works", offentliga diskussioner arrangerade av Stockholms konstnärliga högskola i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

I höst ligger fokus på det ökade tryck konstnärer möter under granskning av politiska agendor som ibland eskalerar till hot och till och med våld.

Biljetter

Livesändningar 

Samtliga samtal kan ses på plats i Foajé 3 och de sänds live på denna sida, med start klockan 17:30.

4 november

Samtalet 4 november kommer att vara helt digitalt. I Foajé 3 kommer du att kunna se samtalet på en skärm, men inga deltagare kommer att vara på plats, alla deltar via Zoom. Samtalet sänds även live på denna sida. Samtalet hålls på engelska. 

I Falk Richters scenkonstverk FEAR behandlas den yttersta högerns retorik i Tyskland något som orsakade enorma kontroverser i samband med premiären i Berlin 2015.

Organisationen Alternative für Deutschland (AfD) försökte censurera verket och krävde rättsliga processer mot konstnären som även mottog dödshot och fick leva under polisbeskydd.

Hur kan konsten fortsätta att behandla politisk kritik när politiska grupper äventyrar konstnärens personliga säkerhet?

Medverkande:

Falk Richter, dramatiker och regissör bakom bland annat FEAR.

Meike Wagner, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet. 

Samtalet leds av Johannes Maria Schmit, regissör och doktorand vid Institutionen för scenkonst, Stockholms konstnärliga högskola. 

Välkommen med reflektioner: arttalks@uniarts.se.

9 december

År 2018 föreslog den israeliska kulturministern Miri Regev "lojalitetslagen", en lag vars syfte är att kunna skära ned finansieringen för kulturprojekt som är kritiska mot regeringen. Detta efter att hon dragit tillbaka stödet för koreografen Arkadi Zaides som med sina föreställningar Arkiv (2014) och Necropolis (2021) dokumenterar, ställer frågor och utmanar förtryckande politiska metoder i Israel och i Europa.
Vad är konstnärens etiska löfte inför politisk kris? Hur kan en konstnär arbeta under nyckfulla politiska förutsättningar?

Medverkande:

Arkadi Zaides, koreograf, baserad i Frankrike och just nu Sverigeaktuell med förställningen Necropolis

Anders Engberg-Pedersen, professor i litteraturvetenskap, University of Southern Denmark. 

Samtalet leds av Rebecca Hilton, professor i koreografi, Stockholms konstnärliga högskola.

Samtalet hålls på engelska och kan ses på plats i Foajé 3, det sänds även live på denna sida. 

Välkommen med reflektioner: arttalks@uniarts.se.

Om Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri.

Högskolan har cirka femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

I juni 2016 fick SKH som första konstnärliga högskola i Sverige tillstånd att utfärda examenstillstånd på forskarnivå.

Art talks är en samtalsserie som kommer från ett mångårigt samarbete mellan SKH och Kulturhuset Stadsteatern. 

English

Art talks  - Conflicted works

How can we understand the relationship between the arts world and a rapidly changing society? That is the topic of Art talks, a series of public discussions arranged by Stockholm University of the Arts in cooperation with Kulturhuset Stadsteatern.

This autumn, the focus is on the increased pressure faced by artists under the scrutiny of preconceived political agendas, sometimes escalating to threats and even violence.

November 4

Falk Richters theatre piece FEAR, dealing with the rhetoric of the right wing in Germany, caused enormous controversy shortly after its Berlin premiere in 2015. 

The organization Alternative für Deutschland (AfD) campaigned heavily against the work, filing several court cases against the artist, who also received death threats and had to live under police protection.

How can art still perform political critique when political groups compromise the artist’s personal safety?

The seminar is in English and can be seen on site in Foajé 3, it is also broadcast live on this page.

December 9 

In 2018, Israeli culture minister Miri Regev proposed "the culture loyalty bill",  a law to cut funding for cultural projects that are critical of the government. This followed her first having withdrawn support for choreographer Arkadi Zaides, who in performances such as Archive (2014) and Necropolis (2021) documents, questions and challenges oppressive political practices in Israel and in Europe. What is the artist’s ethical pledge in the face of political crisis? How can one continue working under volatile political conditions?

The seminar is in English and can be seen on site in Foajé 3, it is also broadcast live on this page. The seminar moderator will welcome the audience on site in Foajé 3, the guests will participate online.