Ny Europeisk film 2021

Kulturbibliotekets filmklubb och Klarabiografen har i tätt samarbete med europeiska kulturinstitut och ambassader valt ut en hel rad debutfilmer som presenterar nya historier, nya namn och nya blickvinklar under hela hösten 2021.

Den första filmen är verkligen något alldeles speciellt – för regissören en dröm som har blivit verklighet. Ett jätteprojekt som har blivit av tack vare hjälp från många olika aktörer och som kan ha tagit flera år att realisera – år fyllda av sökande efter bland annat manusidéer, rätt skådespelare och finansiering.

Debutfilmen sätter en ny regissör på kartan – hens berättarstil och tematik – och är ett nytt kapitel för regissören som tidigare ofta provat på uttryck och form genom kortfilmer. Den är ofta kännetecknad av en enkelhet som är resultatet av en tydlig vision – och en låg budget.

Johannes Mayer och Niklas Tafra (Kulturbibliotekets filmklubb) har valt ut en rad debutfilmer, i tätt samarbete med europeiska kulturinstitut och ambassader, för att presentera nya historier, nya namn och nya blickvinklar under hösten 2021.
Filmerna och regissörerna introduceras av Johannes Mayer och i de flesta fall öppnar vi visningen med en exklusiv och filmad regissörsintervju.
Välkomna!

"Ny europeisk film 2021: Debutfilmer" är en produktion av Kulturbibliotekets filmklubb och Klarabiografen i samarbete med Greklands ambassad, Goethe Institut Stockholm, British Council, Brittiska Ambassaden Stockholm, och Institut Français de Suède.

In English:

The first film is always something special. For the director, it is a dream come true; a gigantic and complex project that exists thanks to the contribution of many different collaborators. Often, it has taken many years to prepare and work on the film - years of searching for, amongst others, a good script, the right actors and financing.

The debut film puts a new director on the map - their narrating style and topics - and means a new chapter for the director, who previously mostly has experimented with expression and style by means of short films. Debut films are often characterized by a certain simplicity that can be the result of a clear artistic vision - and a low budget.

Johannes Mayer and Niklas Tafra (Kulturbiblioteket’s film club) have picked a few debut films from recent years, in close cooperation with European cultural institutes and embassies, to present you new stories, new names and new perspectives.

The films and directors are introduced by Johannes Mayer and in most cases we start the screening with a short filmed interview with the director.

Welcome!

"New European Film 2021: Debut films" is a production of Kulturbiblioteket’s film club and Klarabiografen, in cooperation with the Embassy of Greece, Goethe Institut Stockholm, British Council, British Embassy Stockholm and Institut Français de Suède.