Litteratur
/
Bokmåndag

Seher Yilmaz

Med utgångspunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Seher är statsvetare och kommunikatör och var tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen och konsult på Prime. Vad jag pratar om när jag pratar om rasism är hennes första bok.

Det är en ansträngning att verka som icke-vit i arbetslivet. Det är ansträngande att kämpa i motvind, att ständigt arbeta för att motbevisa stereotypa föreställningar och låga förväntningar, att göra rätt så att andra får följa efter. Och det är ansträngande att aldrig riktigt bli sedd så som man ser sig själv. Att välja mellan att vara omtyckt, eller vara sig själv.

Med utgångspunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara? Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de också går att förändra.

Seher Yilmaz är statsvetare och kommunikatör och var tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen och konsult på Prime. I dag arbetar hon som organisationsutvecklare med fokus på jämlikhetsfrågor. Vad jag pratar om när jag pratar om rasism är hennes första bok.  

 

I samtal med Mia Winge, dramaturg på Kulturhuset Vällingby.

 

I samarbete med Vällingby Folkets Hus, Vällingby bibliotek och Klackenbergs Böcker & Papper i Vällingby.

Biljetter