Litteratur
/
Lava

Lavapriset i litteratur 2023

Tilldelas Ann-Helén Laestadius.

Juryns motivering:

För ett författarskap som sträcker sig över vidder, epoker och tematiker.

För färden över känslornas, historiens och samtidens ytor, gestaltandet av människans utanförskap, innanförskap och mellanförskap.

Genom skildringar av kärlek, hat, koloniala övergrepp, längtan och språk: Språket som finns där, språket som inte finns där, språken som leder oss på stigar och bromsgator till platser som på en och samma gång existerar men inte längre finns. Årets Lavapris i litteratur tilldelas Ann-Helén Laestadius. 

Motivation of the jury:

For an authorship, that spans vast areas, eras and themes.

For the journey that traverses the historical and present time landscape made out of emotions, the portrayal of man's exclusion, inclusion and in-betweenclusion-illusion.

Through rich depictions of love, hate, colonial abuse, longing and language: The language that is there, the language that is not there, the language ​​that lead us along paths to places that at once exist and yet exist no more. This year's Lava prize in literature is awarded Ann-Helén Laestadius. 

Tidigare års pristagare:

2014: Jenny Jägerfeld

2015: Revolution Poetry

2016: Klara Wiksten

2017: Sebastian Lönnlöv

2018: David Wiberg

2019: Internationella biblioteket

2020: Jelassi

2021: Herman Geijer

2022: Hanna Rajs