Image
Knappar på en skrivmaskin.

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris tilldelas ett framstående skönlitterärt verk i berömvärd svensk översättning. Det är ett unikt litterärt pris som premierar författare såväl som översättare.

Prissumman på 150 000 kr delas lika mellan författare och översättare och bekostas av Kulturhuset Stadsteatern, Bonnierförlagen, De Oberoende, Natur & Kultur och Norstedts. 
 
Juryn består av Maria Schottenius (DN), Claes Wahlin (Aftonbladet), Madelaine Levy (SvD), Victor Malm (Expressen), Marta Ronne (UNT) och Fredrik Lind (Kulturhuset Stadsteatern), ordförande Ingemar Fasth (Konstnärlig ledare/Litteraturscenen, Kulturhuset Stadsteatern) och sekreterare Hanna Karlsson (verkställande producent, Kulturhuset Stadsteatern).

2020 års pristagare. 

2019 års pristagare. 

2018 års pristagare. 

2017 års pristagare. 

2016 års pristagare.