Image
Kulturhuset Stadsteatern och fontänen vid Sergels torg.

Köpvillkor

Kulturhuset Stadsteaterns köpvillkor.

Uppdaterade 25 april 2024.

Köpvillkor

1. Köpta biljetter återlöses endast vid inställda evenemang eller vid evenemang med omfattande förändringar.

2. Ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter (distansavtalslagen gäller ej).

3. Vid inställt evenemang ska återköp ske så snart som möjligt, senast 90 dagar efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Eventuell administrativ avgift återbetalas ej. Återbetalning sker med samma betalsätt som användes vid köpet. Observera att bearbetningen av transaktionen kan ta upp till sju dagar.

4. Som biljettköpare är du ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera evenemang, datum, tid, plats och pris.

5. Som biljettköpare är du ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid, plats eller innehåll senare ändras.

6. Kulturhuset Stadsteatern ansvarar för att meddelade viktiga förändringar för evenemanget. Meddelande sänds till kontaktuppgifter som lämnas vid köp. Biljettköparen ansvarar för att lämna korrekta kontaktuppgifter.

7. Du kan byta din biljett till annat evenemang. Dock måste bytet ske senast 24 timmar före evenemanget. Om du byter din biljett till en dyrare biljett betalar du mellanskillnaden i samband med bytet. Om du byter din biljett till en billigare biljett får du inte mellanskillnaden tillbaka. Vid byten tillkommer en administrativ avgift om 30 kr. per biljett och bytestillfälle. 
Se mer info under biljettinformation.

8. Om du köpt en biljett via ett specialerbjudande eller en tillfällig rabatt måste byte göras via kundtjänst och eventuell mellanskillnad erläggs av dig som biljettköpare.

9. Biljetten medger endast ett inträde/deltagande vilket verifieras via automatisk avläsning eller manuell kontroll.

10. Alla evenemangsbesökare måste ha en giltig biljett.

11. Numrerad biljett gäller till den plats som anges på biljetten.

12. Behörighet till eventuell rabatt (t.ex. studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering. 
Se mer info under biljettinformation.

13. Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om du som biljettköpare angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokning/köp.

14. Biljetter får inte överlåtas i kommersiellt syfte.

15. Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Notera att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där det efterfrågas ID, studentkort eller scenpass i entrén, men det framgår i så fall tydligt på biljetten samt på hemsidan.

16. Biljetter kan skickas digitalt till biljettköparen eller skrivas ut i våra fysiska biljettkassor.

17. Kamera, ljud- eller bildinspelningsutrustning får inte användas under evenemang. Undantagsvis tillåts enstaka foton av evenemanget från exempelvis mobiltelefon är tillåtet om arrangören medger och evenemanget ej störs.

18. Jag samtycker i och med detta köp till evenemang som produceras tillsammans med Dagens Nyheter att Kulturhuset Stadsteatern får lämna vidare persondatan, i form av e-post, till samarbetspartnern Dagens Nyheter för att denna ska kunna skicka enkätundersökning efter eventet.

Ändringar av villkoren

Kulturhuset Stadsteatern förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Vid större förändringar informeras du i särskilt ordning och ditt samtycke inhämtas.

Force majeure

Kulturhuset Stadsteaterns skyldigheter i köpevillkoren, inklusive ansvar för genomförande av evenemanget, inklusive biljettköparens rätt till återbetalning upphör om händelsen påverkas av en force majeure-situation före eller under evenemanget. Med force majeure-situation avses skäl som ligger utanför Kulturhuset Stadsteaterns rimliga kontroll, till exempel och inte uttömmande: krig, upplopp, terrorism, stora utbrott, brand, översvämningar, strejker, väder, nationella säkerhetsorder eller instruktioner från nationella eller lokala myndigheter.