Image
Kulturhuset Stadsteatern sett från Sergels torg.

Ett hus för alla

Kulturhuset Stadsteatern är vårt gemensamma vardagsrum som ska vara öppet, tillgängligt och välkomnande för alla. Ett vardagsrum som besökare och personal skapar tillsammans.

Likabehandling och respekt

Kulturhuset Stadsteatern är till för alla i Stockholm. Här ska ingen bli diskriminerad eller känna sig otrygg. Vi visar hänsyn och respekt för allas lika värde i vårt sätt att vara och hur vi uttrycker oss.

Tillgänglighet och trivsel

Huset ska vara tillgängligt för alla. Därför får endast ledarhundar följa med in och vi hjälps åt att hålla entréer och gångutrymmen fria. Vi visar hänsyn till varandra. Var och en är ansvarig för den gemensamma trivseln.

Vi finns på plats för dig

Har du frågor, behöver hjälp eller känner dig otrygg, prata med oss i personalen. Vi på Kulturhuset Stadsteatern är här för din skull, och ansvarar för säkerheten i huset.

Image
Kulturhuset Stadsteatern och fontänen vid Sergels torg.
Kulturhuset Sergels torg

Sergels torg

Med plats för alla konstarter