Dans

Norrdans: If Only I Knew

Hur upplever vi det offentliga rummet och hur påverkar det oss? Vad händer i mötet av rumsliga konventioner och rörelsers omedelbara läsbarhet?

När

I koreografen Ioannis Mandafounis verk ryms tusen möjligheter i varje ögonblick. If Only I Knew är ett kreativt ifrågasättande av normer som olika platser och rum besitter. Dansen tar plats och blir en ljudlös rebellisk akt. I all tysthet kan dansen vara en radikal handling som äger rummet och tiden – inte tvärtom.

Verket utformas och anpassas efter situationer och upplevelser i nuet där det befinner sig. Ioannis kallar detta för omedelbar dramaturgi och berättande.