Bibliotek

Shared Reading

Kom och läs med oss! Under fem måndagar med start den 19 september kl. 17:30-19:00 i Kulturbiblioteket erbjuds Shared Reading för den som är nyfiken.

Kommande tillfällen: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10 och 14/11. 
Bokningen öppnar vecka 33.
 

Fokus kommer att ligga på att läsa korta noveller och dikter, moderna så väl som klassiker. Kom som du är! Inga förberedelser krävs utan texterna delas ut på plats.

Vad är Shared Reading?

Shared Reading är högläsning och samtal i grupp. Metoden, som kommer från England, har etablerats av The Reader i Liverpool. Shared Reading handlar om att dela sina tankar och känslor och samtidigt få andras perspektiv på läsning och litteratur.

Om kursledarna

Inger Berg är gymnasielärare i svenska och litteraturvetare samt certifierad skrivpedagog.

Malin Ahlén är projektledare och litteraturvetare.

Båda är utbildade läsledare i Shared Reading från Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkomna!