Bibliotek

Kolehmainenpriset 2024

Serietekets pris till Kristiina Kolehmainens minne för strävande serieskapare – eller Kolehmainenpriset – instiftades 2022 och delas ut till serieskapare som ännu inte har etablerat sig professionellt, men som förtjänar större uppmärksamhet.

Årets Kolehmainenpristagare kommer att tillkännages och priset delas ut på Stockholms Internationella Seriefestival i maj. Förutom en plakett (illustrerad med Sara Olaussons fantastiska Kristiina-porträtt) består utmärkelsen av att pristagaren får möjlighet att ställa ut sina verk i en arvoderad utställning i Serietekets regi under följande år.

Vem kan få priset? 

Utmärkelsen går till en person (eller en grupp/ett kollektiv)

  • som är idag aktiv serieskapare i Sverige
  • som gör serier av hög kvalitet (alla genrer och stilar välkomna)
  • som inte är "professionellt etablerad". Här finns inga skarpa gränser, men det gäller kreatörer som främst har publicerat serier i icke-kommersiellt i fanzin, egenpublicerad small press och på webben.

En serieskapare kan emotta priset även om denne har medverkat med enstaka serier i en serietidning eller en antologi. Det går även att få priset om man är etablerad inom en annan konstform men inte som serieskapare. Däremot inte om man publiceras regelbundet eller har kommit ut med en egen seriebok på förlag, eller har tusentals följare av en serie på Instagram.

Priset kan gå till en serieskapare med lång och gedigen produktion. Men det kan också ges till någon som just gjort sitt första fanzin – om det är bra!

Juryn 2024 består av Tomas Antila, Audrey Bonnard, Isak Englund, Linda Gustafsson, Ola Hellsten, Elin Jansson och Anders Lundgren.

Tidigare pristagare 

2023: Stefan Petrini (fanzinen Globster, Utväxt + I havsbandet m.fl.). 

För en mångsidig produktion i åtskilliga genrer, för en ständig utveckling mot högre höjder och en uppenbart aldrig sinande kärlek till seriekonsten och fanzinformen. Magasinens evolution strävar hela tiden framåt, från luringar och utväxter till havsbandets läckerheter och globsters. Serietekets pris till Kristiina Kolehmainens minne för strävande serieskapare 2023 tilldelas Stefan Petrini.

Flera seriealbum placerade i en bokhylla.

2022 års pris delades mellan två pristagare:

Jenny Hannula (fanzinen Underjorden, Spejs m fl.)

För en mångårig produktion av engagerande serier i många genrer, en kontinuerlig distribution utanför de etablerade kanalerna och en ständig utveckling från Underjorden till Spejs, har Serietekets pris till Kristiina Kolehmainens minne för strävande serieskapare 2022 tilldelats Jenny Hannula.

Adrian Malmgren (serien Wicker i fanzin och på webb)

För sin kreativa hantering av genrekonventioner, sitt imponerande bygge av världar, och sitt engagemang i samhällsfrågor som berör oss alla i och utanför queervärlden, har Serietekets pris till Kristiina Kolehmainens minne för strävande serieskapare 2022 tilldelats ”den styggaste hjälten” i fanzin och på webben: Adrian Malmgren.

En glad person på en scen tar emot ett pris.
Foto: Adrian Arts & Comics

Om Kristiina Kolehmainen

Bibliotekarien Kristiina Kolehmainen (1956–2012) föddes i Kotka, Finland, men flyttade till Stockholm och startade Sveriges första publika seriebibliotek Serieteket 1996. Hon byggde upp många serierelaterade verksamheter och evenemang, inklusive den mässa som utvecklades till Stockholms Internationella Seriefestival. Få har som hon kämpat för de tecknade seriernas status i Sverige. Då hon avled 2012 sörjdes hon av en hel bransch. En mängd serietecknare från hela världen tecknade hennes porträtt, vilka senare samlades i minnesboken Kristiina från Kotka, samutgiven av ett dussintal svenska förlag. Sara Olaussons framsida till boken pryder även plaketten som utgör Kolehmainenpriset.