Barn & ung

Vår gemensamma framtid

Unga, forskare och politiker möts i klimatsamtal.

Hur kommer framtidens och klimatförändringarnas Europa att se ut? Klimatforskningen pekar i en tydlig riktig, men vad gör beslutsfattarna för att säkra vår framtid? Och vad kan du själv göra? Välkommen fredag 24 september till detta samtal där unga, forskare och politiker möts för att diskutera ungas frågor om vår gemensamma framtid.

När

Samtalen är fullbokade i Studion, men du kan se dem online här. 

Med dialogevenemanget vill vi involvera forskare, ungdomar och beslutsfattare för att diskutera forskningens avgörande roll för att skapa en hållbar framtid. Publiken bjuds in att skicka in frågor i förväg för att vara med och forma innehållet i samtalet.

Moderator för samtalet är Unga Forskares förbundsordförande Max Vinger

Del 1 kl. 13:00-13:30

Varför ska vi lyssna på forskningen?

Vad säger klimatforskningen? Kan forskning och teknik göra en skillnad i kampen mot den globala uppvärmingen? Vad kan vi, som individer, göra?

  • Professor Joacim Rocklöv, Umeå universitet. Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan. 
  • Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd obereoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Del 2 kl. 13:30-14:00

Hur agerar politikerna på det forskningen säger oss?

Lyssnar politikerna på forskningen och hur kommer Europas Gröva Giv påverka vår framtid?

  • Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker och chef för Europaparlamentets förhandlingsdelegation som har förhandlat fram Europeisk klimatlag.
  • Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet utvärderar regeringens politik och de underlag den bygger på, utifrån ett klimatperspektiv.
  • Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd obereoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Innehållet i diskussionerna formas av er som deltar, så skicka in ämnen, frågor eller tankar som ni vill att panelerna ska diskutera i förväg. Frågorna skickas in i anmälningsformuläret på webbplatsen forskarfredag.se. 

Eventet riktar sig främst mot personer i gymnasieålder och uppåt.

Samtalet på plats följs av en workshop med Utopian Stories-forskarna Alasdair Skelton och Camilla Brudin Borg. Läs mer här: Uppdrag 1: Vad gjorde du inte 2020? Nobel Prize Museum.