Barn & ung
/
Parkteatern

Barnens rätt till staden

I Almstriden 1971 gick stockholmare från stadens alla hörn samman för att rädda almarna i Kungsträdgården. Striden om almarna aktualiserade frågan om vad en stad är, vem den är till för och vikten av att lyssna in. Med utgångspunkt i dessa frågor men ur ett barnperspektiv erbjuds nu en vandring och upptäcktsfärd för barn, från Kungsträdgårdens almar till Sergels torg, genom växtlighet och betong.

Fribiljetter, max 4 per bokning

Vandringen ges i samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms Universitet. Gruppen undersöker tillsammans stadsrummet genom experimentella metoder och leds av Christine Eriksson, filosofie doktor i förskoledidaktik och konstpedagoger från Kulturhuset Stadsteatern.

För barn 5-8 år och medföljande vuxen. Vandringen tar cirka 60 minuter. Gruppen samlas vid almarna i Kungsträdgården. 
Hitta till almarna i Kungsträdgården med Google Maps