Barn & ung

Allsång på bibblan

Kom och sjung med Anna och Miranda.

Tid: kl. 11:30

Datum:

24-25 september

15-16 oktober

26-27 november

17-18 december

Plats: Bibliotek Rum för Barn