×
En del av Stockholms stad
Vällingby
100 women
Foto: Juanita Maulder

Arkiverat evenemang:

100 women

En manifestationsworkshop!


lördag 17 november 2018
Vällingby • Fri Entré


För att dela styrkan, mångfalden, modet och glädjen. 100 women är en kallelse till den afrosvenska gemenskapen att anlända, fira och ta scenen i beaktning. Kvinnor med varierande livstituationer så som sjuksköterskor, lärare, dansare, mödrar, skolbarn och skådespelare, studenter, mormödrar, kusiner, mostrar och bästa vänner. Tillsammans har vi som mål att samla 100 kvinnor för att hylla styrkan i oss och för att hylla och ådagalägga att utan oss, slutar världen att existera.

En manifestationsworkshop - kom och fira!

Producent Issraa El - Kogali Häggström

Launch Week genomförs med stöd av Stockholms Stad.