×
En del av Stockholms stad
Teater
Nordiska dockteaterdagarna

Nordiska dockteaterdagar

9-11 maj Kulturhuset Stadsteatern

De Nordiska dockteaterdagarna som UNIMA Sverige arrangerar i samarbete med Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern bjuder på spännande uppsättningar för vuxna och barn i tre dagar samt samtal om dockteatern - framtiden, utbildningarna, statusen och närheten till andra konstformer.

Dockteatern i Norden

Att dockteatern i Norden har en så stark ställning beror säkerligen på att teater för barn och unga är en så vital del av teaterlivet i norra Europa. I ett halvt århundrade har de yngstas teater varit lokomotiv för teatertåget. För barnpubliken har teaterns konstnärer kunnat pröva former och idéer, teman och arbetsmetoder. Dockteatern har varit en eldare på dragloket!

Scenkonst på 2000-talet blandar dramatik, musik och dans med bilder och skapande ljus. Dockteatern har mer än på mycket länge blivit en av många teaterformer - fortfarande ofta i format som lätt kan flyttas. Och för både barn och vuxna, precis som dockteatern alltid varit.

Om Nordiska dockteaterdagar

Nordiska Dockteaterdagar är ett samarbete mellan Dockteaterföreningen UNIMA Sverige (Union Internationale de la Marionnette) och Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern med stöd från Nordiska Kulturfonden och Stockholms stad.