×
En del av Stockholms stad

Detta gör vi för att erbjuda ett tryggt besök

Biljetter

För att inte ovissheten ska hindra dig från att köpa biljetter har vi justerat våra regler vid returer av biljetter. Du kan boka om dina biljetter till annat datum, eller byta till presentkort, till och med dagen före föreställningen. Vid inställt gäller återbetalning som vanligt. Skolbokningar på våra scener i Skärholmen, Vällingby och Husby går att boka om fram till tre dagar innan besöket.

Insläpp & publikvärdar 

Vi inför längre tid mellan olika programpunkter, längre insläppstider och har fler publikvärdar på plats för att slussa in publik utan risk för trängsel och med avstånd mellan varje sällskap.

Skyltar & avståndsmarkeringar

Vi kommer att ha markeringar på golvet för att underlätta vid köbildningar, exempelvis till toaletterna.

Hygien

Handdesinfektionsmedel kommer att finnas tillgängligt på flera platser. Precis som tidigare städas lokalerna regelbundet och nu med särskild fokus på handtag, ledstänger och knappar.

Maxantal publik

Antal platser i salongerna i Skärholmen, Vällingby och Husby begränsas till max 45. Antal platser i salongerna vid Sergels torg begränsas till max 50 personer (gäller i första hand perioden från öppningen 18 september till 20 oktober).

Skolor

I Vällingby, Skärholmen, Husby erbjuder vi skolor möjlighet att abonnera en hel salong till skolklasser som vill undvika att möta skolklasser från andra skolor.

Vår personal

Uppmaningen att stanna hemma vid symptom gäller även våra medarbetare och artister vilket kan medföra att ändringar i programmet sker med kort varsel. Vi ber om er förståelse för detta.

Anpassad verksamhet

All verksamhet genomgår löpande riskbedömningar och vi följer händelseutvecklingen noggrant. Självklart anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Skulle det komma nya direktiv har vi beredskap för att snabbt agera på dessa.

Allmän info smittskydd

Vi informerar om att stanna hemma om man vid tiden för sitt besök tillhör en riskgrupp, har eller nyligen haft symptom som exempelvis feber, hosta eller snuva. Det kommer fler tillfällen att besöka oss.

Sist men inte minst:

1: Stanna hemma om du har symtom.
2: Tvätta händerna ofta och noga.
3: Håll avstånd.

Så tryggar vi ditt besök hos oss i höst >