×
En del av Stockholms stad

Vart tar kulturen vägen när Kulturhuset Stadsteatern renoveras 2019-2020?

Kulturhuset Stadsteatern flyttar in under fontänen på Sergels torg, flyttar ihop med Folkets Hus i Årsta, samkör med Folkoperan och Dansens Hus, startar upp ny verksamhet tillsammans med Stadsmissionen i St Paul och går in i Allaktivitetshuset i Östberga. Det är några av nyheterna för renoveringsperioden.

Med början i januari 2019 kommer Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg att genomgå en genomgripande renovering. Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige den 29 januari 2018. Under byggtiden på 18 månader flyttar därför Kulturhuset Stadsteatern verksamheten vid Sergels torg med några undantag, till alternativa platser och scener runt om i Stockholm. Totalt är det är cirka 33 000 kvm som ska ersättas. Nu är flera av dessa platser klara. 

– Stockholm är en stad där konst och kultur ska ta plats och under tiden verksamheten på Sergels torg renoveras möjliggörs nu nya samarbeten och en chans att nå ny publik på nya platser. Kulturhuset Stadsteatern blir en angelägenhet för ännu fler och jag ser fram emot att se hur kulturen flyttar ännu närmare stockholmarna, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

– Kartan över Kulturhuset Stadsteaterns verksamhetsplatser 2019-20 börjar nu bli klar! Det är glädjande att viljan att samarbeta med oss är så stor. Vi ser verkligen fram emot att kunna bedriva kulturverksamhet med nya vänner runt om i hela kommunen. Och vi hoppas på många nya möten under den här tiden som kan bli livslånga relationer, säger Sture Carlsson, VD Kulturhuset Stadsteatern.

Genom samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt med en rad små och stora kulturaktörer kommer Kulturhuset Stadsteatern att erbjuda ett omfattande kulturprogram även under renoveringen. 2019-20 kommer Kulturhuset Stadsteatern kunna förverkliga Hjalmar Mehrs ord från 1960 till ännu fler platser i staden: ”Stockholms stadsteater skall ledas och verka så, att medborgarna i denna stad känner att teatern är deras, utgör en del av deras andliga liv.”

Dansens Hus, Årsta Folkets Hus, Folkoperan, Stockholms stadsmission, Teater Giljotin, Allaktivitetshuset i Östberga, Centrum för fotografi, Stockholms Dramatiska Högskola, Filminstitutet, Nationalmuseum och Södra Teatern är de samarbeten som i nuläget är klara. Fler kan tillkomma.

– 2019-20 blir en gyllene chans för oss att kunna erbjuda kulturupplevelser i form av teater, litteratur, dans, konst, design, film, musik och debatt med både bredd och spets på nya platser i staden, säger Sture Carlsson, VD Kulturhuset Stadsteatern.

Kulturhuset Stadsteatern kommer inte helt lämna Sergels torg under renoveringstiden. Studion och Plattan-rummet kommer att hålla öppet. I Studion blir det utställningsgalleri och Plattan-rummet görs om till Rum för barn och TioTretton. Dessutom kommer den runda fastigheten på Sergels torg - ”Superellipsen under fontänen” – att förvandlas till ett minikulturhus i Kulturhuset Stadsteaterns regi med bland annat soppteater, debatter, bibliotek, plats för schackspelare och besökscenter.

– Lokalerna under fontänen är fantastiska och gör det möjligt för oss att fortsätta vara ett allkonsthus mitt i city!, säger Sture Carlsson.

Under hösten kommer programverksamheten för 2019-20 att presenteras.

Verksamheten i Skärholmen och Vällingby samt Parkteatern kommer att förstärkas. Marionetteatern flyttar in i Skärholmen och Kretsteatern som kommer att utöka spelplatserna i Söderort och Västerort flyttar in i Vällingby.

Sture Carlsson sammanfattar:

– Stockholmarna och vår publik från andra håll i landet kommer att erbjudas scenkonst och samtal på stora och små scener, den unika biblioteksverksamhet vi har för barn och unga som Rum för barn, Tio Tretton och Lava kommer att fortsätta, Sergels torg kommer att få ett helt nytt kulturhus i miniformat och Kretsteatern utökar sina spelplatser i Söder- och Västerort, säger Sture Carlsson.

Projektet planeras och genomförs i ett nära samarbete med Stockholms stads fastighetskontor.

På plattanplan i Kulturhuset kommer, utöver Rum för barn och Tiotretton, Kulturhuset Stories, Stockholmsrummet, Designtorget och Gallerix att ha öppet som vanligt under stora delar av projektet. Det gäller även Turistbyrån en trappa upp i huset.

Kulturhuset, Peter Celsings arkitektoniska mästerverk, invigdes 1971 respektive 1974 och de tekniska installationerna i huset har snart uppnått sin livslängd. De äldsta delarna av husen har hunnit bli nästan 50 år och det är dags att byta ut alla ledningar och rör för el, vvs, värme, kyla och ventilation. Renoveringen omfattar även förbättrad säkerhet. Renoveringen kommer inte att förändra husens inre och yttre karaktär. Det finns vårdprogram för Kulturhuset och Teaterhuset som säkerställer att ursprunglig kulturhistorisk och arkitektonisk kvalitet bevaras. Renoveringen av Kulturhuset och Teaterhuset påbörjas i januari 2019.

– När projektet är klart kommer husen att ha en bättre inomhusmiljö, vara mer energieffektiva och driftsäkra – kort sagt fungera bättre för våra hyresgäster. Entréplanen på plattan och i gatunivå kommer att utvecklas så att ytorna används mer effektivt. Vi ska också passa på att byta ut scenmaskineriet efter 25 år i drift. Husen är snart 50 år så det är dags för detta nu. Genom projektet kan husen fungera i ytterligare 50 år, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Det nyrenoverade Kulturhuset Stadsteatern kommer öppna igen hösten 2020, vilket sammanfaller med att Stockholms stadsteater fyller 60 år.

För mer information kontakta:

Sofia Cherif, pressansvarig Kulturhuset Stadsteatern

Sofia.Cherif@stadsteatern.stockholm.se

Tel 0739-730 220

 

Presskontakt för Fastighetskontoret:

Linda Laine, kommunikationsansvarig

linda.laine@stockholm.se

08-508 268 29 SMS: 076-122 68 29

 

Presskontakt för Karin Wanngård:

Gabriel Dahlander, pressekreterare, finansroteln

gabriel.dahlander@stockholm.se

076-122 91 86

Om Kulturhuset Stadsteatern:

Kulturhuset Stadsteatern är ett allkonsthus och en unik mötesplats. Ett brett spektrum av föreställningar, utställningar, samtal och evenemang i olika genrer pågår året runt. Vi finns vid Sergels torg, i Skärholmen, i Vällingby, runt om i ytterstaden genom Kretsteatern samt sommartid i Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund.

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. 

Kulturhuset, ritat av Peter Celsing, med det innovativa Glashuset mot Sergels torg, invigdes 1974. Stockholms stadsteater som invigdes 1960 på Norra Bantorget flyttade in i vid Sergels torg 1990. 2013 gick Kulturhuset och Stockholms stadsteater samman och bildade Kulturhuset Stadsteatern. Direktiven från kommunfullmäktige spänner över teater, dans, musik, litteratur, konst, design, film och debatt.

 

Bilaga 1

LISTA ÖVER LOKALER/PLATSER DIT VERKSAMHET FLYTTAR SAMT INRIKTNING

 

 • ”Superellipsen under fontänen” på Sergels torg: besökscentrum, litet allkonsthus med en scen bl a Soppteater, bibliotek, debatter
 • Studion vid Sergels torg: galleri för konst/design/mode
 • Plattan-rummet vid Sergels torg: Rum för barn och TioTretton
 • Dansens hus, Norra Bantorget: Stora scenen, ffa scenkonst
 • Folkoperan, Hornsgatan: Stor scen, samproduktion inom scenkonst
 • St Paul/Stadsmissionen, Mariatorget: primärt scenkonst
 • Teater Giljotin: scenkonst bl a samproduktion
 • Årsta Folkets Hus: allkonsthus primärt scenkonst
 • Östbergaprojektet: Lava går in i Stockholms stadsbiblioteks samarbete med Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör kring att bygga upp ett Allaktivitetshus i Östberga (efter initiativ från medborgare)
 • Skärholmen: + Marionetteatern flyttar in
 • Vällingby + Kretsteatern flyttar in och utökar sina spelplatser till bland annat Husby/Husby Gård, Rinkeby, Tensta, Akalla, Kista, Bromma, Hässelby/Hässelby Gård, Farsta, Skarpnäck, Bagarmossen
 • Orgelpipan 5, Klarabergsgatan: huvudkontor, administration med mera
 • STDH: förstärkt samarbete kring scenkonst
 • Södra Teatern: samproduktion/gästspel scenkonst
 • Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44: konst/design/mode
 • Nationalmuseum: scenkonst
 • Klarabiografen samarbetar med Filminstitutet bland kommer Metropolitanföreställningar livesändas på Bio Mauritz i Filmhuset på Gärdet. Från ett Celsing-hus till ett annat!

 

 

Bilaga 2

OM INSTITUTIONERNA/LOKALERNA DÄR VERKSAMHET KOMMER BEDRIVAS 2019-20

Dansens Hus presenterar främst samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst av hög kvalitet. Dansens Hus invigdes 1991 och ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i samma lokaler som Stockholms Stadsteater en gång föddes. Organisationen bildades 1989 som en stiftelse av de sju stiftarna Kungliga Operan, Riksteatern, GöteborgsOperan, Östgötateatern, Danscentrum och Dansmuseet. Salongen har 760 platser.

Folkoperan är ett operahus för alla som drivs av lusten att utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten. Folkoperan jobbar tvärkonstnärligt med opera och går på djupet med berättelser i vår tid. Repertoaren blandar klassiska verk med nyskrivet, konsertanta koncept och experimentella musikprojekt. Folkoperan grundades 1976, med målet att förnya operakonsten, införa teatralt tänkande, nå nya publikgrupper och skapa arbetstillfällen. Sedan mitten av 1990-talet är Folkoperan en institution. Stiftelsen Folkoperan är ensam aktieägare i Folkoperan AB, där verksamheten drivs. Verksamheten stöds av Kulturrådet, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Folkoperans salong på Hornsgatan rymmer ca 590 platser.

Årsta Folkets hus är en mötesplats och allmän samlingslokal. Föreningen förfogar över ett kulturskyddat hus och sammanlagt fem lokaler vid Årsta torg. Årsta Folkets hus hyr ut lokaler till ideella föreningar, nätverk och enskilda personer för olika verksamheter såsom studiecirklar, teater, dans, musik, sång, konferenser, sammanträden och fester. Årsta Folkets hus visar biofilmer i egen regi och genomför ett antal egna kulturevenemang varje år. Årsta Folkets hus drivs som ideell förening. Teatern invigdes 1951 och har en scen om 8 x 12 meter med en kapacitet om ca 250 sittplatser i salongen. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

I mitten av 40-talet började Riksbyggen planera och projektera Årsta centrum. Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén fick uppdrag att gestalta det nya stadsdelscentrumet där det skulle finnas plats för service och företag och diskussioner och spontana möten mellan lokalbefolkningen. 1 november 1953 invigdes Årsta centrum. Årsta Folkets hus är samlingspunkt för kultur- och föreningslivet i Årsta sedan 1978. 

Stockholms Stadsmission och St Paul: St Paul vid Mariatorget är Stockholms Stadsmissions mötesplats. St Paul byggdes 1875-1876 och kom i Stockholms Stadsmissions ägo våren 2015. Det offentliga rummet i Stockholm blir alltmer exkluderande, i takt med att tidigare offentliga platser kommersialiseras och privatiseras. Människor som inte har möjlighet att delta på samma villkor som andra hamnar då utanför gemenskapen. På så sätt växer en segregerad stad fram – en stad där ”olikar” aldrig möts. Stockholms Stadsmission vill göra det omöjliga mötet möjligt. I St Paul skapas förutsättningar för inkluderande gemenskap, dit alla är välkomna. Här anordnas bland annat seminarier, utbildningar, retreater och samtalsgrupper – aktiviteter som väcker engagemang, och som bidrar till hopp, gemenskap och framtidstro. Byggnaden kommer att genomgå en renovering som ska vara klar hösten 2019, som gör att lokalerna blir ännu mer ändamålsenliga. Antal platser: 100-160 sittplatser, beroende på möblering. St Paul ska vara en mötesplats som förmedlar samhällsengagemang, aktivism och existentiell hälsa. En samhällsarena för Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle.

Allaktivitetshuset i Östberga: Samverkan Östberga är ett projekt där många av Stockholms stads verksamheter samverkar med boende och andra aktörer för ökad trivsel och trygghet i Östberga. Under 2016 genomförde projektet en medborgardialog där behovet av en mötesplats för Östbergabor fördes fram som en viktig trygghetsskapande åtgärd. Förslaget ledde till att ett medborgarförslag om ett Allaktivitetshus lämnades in stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. En enhällig nämnd beslöt att förslaget skulle förverkligas och i september 2018 kommer huset, som skall inrymmas i nedre botten på Centrumhuset vid Östberga torg, invigas.

Allaktivitetshuset kommer inrymma Öppen förskola, Fritidsgård och bibliotek samt utrymmen som föreningar och boende kommer att kunna nyttja. Stadsdelens fältassistenter kommer att utgå från huset och Fryshuset kommer att bedriva verksamhet här. Innehållet i huset ska kontinuerligt skapas tillsammans med de boende i området och besökare i huset och erbjuda verksamhet för alla åldrar. Lokalerna ska också utformas så att civilsamhället och andra kulturaktörer kan få tillgång till lokalerna. Lokalen som är 730 kvm innehåller rörelserum, ljudstudio, kreativitetsrum, mötesrum, lounge för häng och samspråk samt biblioteket på 300 kvm. Allaktivitetshuset kommer att drivas i stadsdelsförvaltningens regi med biblioteket som största hyresgäst.

Teater Giljotin har sedan 1989 försett Stockholm med kvalitativ teaterkonst. Här skapas teater, performance och högkvalitativa kulturupplevelser med fokus på att vara banbrytande och våga det där lilla extra. Utforskandet är en grundsten i vår filosofi. Vi jobbar ständigt på att utmana oss själva och publiken. Att öppna upp nya dörrar och uttryck inom scenkonsten är viktigt inte bara för oss som konstnärer utan för hela samhällets kultur. Vi ser det som vår uppgift att vara en scen som sticker ut och inte räds att följa vår konstnärliga ådra. Teater Giljotin stöds av Stockholms Stad och Kulturrådet. Teater Giljotin drivs som aktiebolag. Teatern har ca 100 publikplatser. Scen, repetitionsstudio och foajécafé. 

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst och designmuseum. Vi är ett statligt museum som öppnar igen den 13 oktober 2018 efter fem års omfattande renovering. Museet har sina rötter i de kungliga samlingarna och 1866 invigdes den nuvarande byggnaden. I det nya Nationalmuseum söker vi skapa meningsfulla möten mellan människor och konst. Vi vill visa att historien är en del av nuet. Våra samlingar med konst från sex århundraden står i fokus och presenteras på en större yta och på ett nytt sätt. Fler besökare får plats och klimatet blir bättre, både för konsten och för alla som vistas i museet. I Nationalmuseums samlingar finns måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design från 1500-talet fram till idag.

Centrum för fotografi CFF är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. CFFs galleri ligger på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm utgör en viktig mötesplats och ett forum där det offentliga samtalet om fotografin förs och fördjupas. Lokalerna är belägna i kulturhuset Kapsylen som är ett kollektivhus för fristående kulturgrupper. Utställningsverksamheten omfattar olika fotografiska genrer och visar aktuella svenska och internationella fotoutställningar. Centrum för fotografi bedriver samarbeten såväl nationellt som internationellt. Detta inkluderar bland annat ett nordiskt konstnärsresidens, ett nationellt nätverk för fotografin i Sverige, samarbeten kring internationella fotoutställningar och undersökande kunskapsprojekt om fotografi samt mycket annat. Centrumbildningarna startade under 70-talet för att värna om konstnärer i det kommersialiserade samhället, mot kommersialiseringen. CFF hette då Fotograficentrum. 1976 sattes de kulturpolitiska målen, central person var Per Stolpe. Centrum för fotografi är en ekonomisk förening. CFF stöds av Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholm Stad, Landstingets kulturförvaltning, Helge Axelsson Johnssons stiftelse samt Längmanska fonden.

Presskontakt

Sofia Cherif

Övergripande pressansvarig

sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se
+46 73 973 02 20

Pressbilder