×
En del av Stockholms stad

Benny Fredriksson avgår som VD för Kulturhuset Stadsteatern

Efter 16 år som VD har Benny Fredriksson tagit beslutet att avgå.

– Det är med stor sorg som jag bett att få bli entledigad från min tjänst. Jag gör det av omsorg om Kulturhuset Stadsteaterns framtid, säger Benny Fredriksson.

– Låt mig vara tydlig; jag lämnar med gott samvete. Jag är stolt över det som åstadkommits under den tid jag varit chef. Men nu har tonläget nått en punkt där detta hotas, säger Benny Fredriksson.

I ett brev till medarbetarna idag 7 december önskar Benny Fredriksson att man försöker lägga de senaste dagarnas turbulens bakom sig, att Kulturhuset Stadsteatern får fortsätta att vara ”den fantastiska plats som vi har skapat tillsammans”.

Benny Fredriksson är utbildad vid Statens scenskola i Stockholm 1979-1982 och har sedan dess varit verksam både som skådespelare och regissör, bl.a. på Kungliga Operan, Göteborgs stadsteater, Riksteatern, Drottningholmsteatern och Stockholms stadsteater. Han var konstnärlig ledare för Parkteatern och ensemblechef på Stockholms stadsteater innan han blev VD/Teaterchef för Stockholms stadsteater 1 mars 2002. Sedan 1 juli 2013 driver bolaget verksamheten Kulturhuset Stadsteatern.

HR-chef Lena Joelsson kommer att föreslås till styrelsen att med omedelbar verkan gå in som tf chef för verksamheten. 

Den utredning som staden tillsatt är fortfarande i sitt inledningsskeende. Utredningen kommer att fortsätta och tillföras externa resurser. I uppdraget ligger att utreda arbetsmiljö, ledarskap och styrning av verksamheten.  

För pressfrågor till Kulturhuset Stadsteatern kontakta:

Sofia Cherif, pressansvarig Kulturhuset Stadsteatern
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se
0739-730 220

Eller Lotta Fristorp 0739-732 210

För övriga frågor kontakta koncernledningen Stockholms Stadshus AB.