×
En del av Stockholms stad

Ledning/Styrelse

Kommunfullmäktige i Stockholm har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv, m.m. I styrelsen för Stockholms Stadsteater AB sitter förtroendevalda politiker.

Styrelsen

Ordförande: Kerstin Brunnberg (opol.)
Vice ordförande: Olle Burell (S)
Ord. ledamot: Kristina Lutz (M) 
Ord. ledamot: Marja Sandin-Wester (MP)
Ord. ledamot: Jonas Naddebo (C)
Ord. ledamot: Eva Louise Erlandsson Slorach (S)
Ord. ledamot: Torun Boucher (V)
Suppleant: Fredrik Möller (M)
Suppleant: Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Suppleant: Hanna Gerdes (L)
Suppleant: Aviva Barczewska (MP)
Suppleant: David Persson (S)
Suppleant: Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Suppleant: Sara Stenudd (V)

Styrelsesekreterare: Gabriella Eriksson

Revisorer

Ordinarie revisor: Jenny Göthberg
Revisorssuppleant: Hans Gavin
Lekmannarevisor: Ulf Fridebäck
Lekmannarevisorsuppleant: Stefan Sjölander

Ledningsforum

Jesper Larsson VD och ansvarig utgivare
Ellinor Ahlbäck Herou Enhetschef Litteratur och Bibliotek – Vuxenbibliotek
Linda Beijer Kulturchef
Niklas Borefors Projektledare verksamhet 2019
Malin Dahlberg Vice VD/Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Gabriella Eriksson Bolagsjurist
Ingemar Fasth Konstnärlig ledare Litteraturen
Albin Flinkas Konstnärlig chef Parkteatern
Olof Hanson Konstnärlig chef Vällingby
Malin Hjelm Verksamhetsansvarig Skärholmen
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Maria Patomella Verkställande producent/Verksamhetsansvarig Konst/Design & Mode
Bosse Persson Musik- och evenemangschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling
Maria Sid Teaterchef
Nina Röhlcke Tf Bibliotekschef
Johan Wirfält Forum/Debatt- och filmchef
Dina Östergren Program och föreställningsteknisk chef   

Administrativ ledningsgrupp

Jesper Larsson VD och ansvarig utgivare
Malin Dahlberg vice VD/Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling