×
En del av Stockholms stad

Bolagsfakta

Vem äger bolaget?

Kulturhuset Stadsteatern AB (fram till hösten 2020 Stockholms Stadsteater AB) (org.nr. 556026-1553) är ett kommunalt aktiebolag etablerat 1960. Samtliga aktier i bolaget ägs av koncernen Stockholms Stadshus AB. Koncernen ägs i sin tur av Stockholms stad, vilket innebär att de egentliga ägarna till Stockholms Stadsteater AB är samtliga invånare i Stockholm genom sina representanter i kommunfullmäktige.

Hur styrs bolaget?

Verksamheten styrs genom direktiv från kommunfullmäktige i Stockholm och genom de politiskt tillsatta styrelserna för moderbolaget Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stadsteater AB. Kommunfullmäktige utformar Stockholms Stadsteater ABs ägardirektiv, fastställer storleken på det årliga koncernbidraget och har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB. Ägardirektiven innefattar verksamhetsområden som teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, design, debatt och film.

Kommunfullmäktige utser bolagets styrelse vars sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget.

Bolagets mål och uppgifter

Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. Ägardirektiven innefattar teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, design, debatt och film. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska bli angelägen för fler, med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av verksamheten. Genom att samspela med nya aktörer ska verksamheten nå ut till fler stockholmare och förstärka sin betydelse för alla stockholmare. Bolaget ska värna och utveckla sin roll som ett öppet och inbjudande hus och har sedan 2020 i uppdrag av Stockholms stad att utveckla det nyrenoverade Kulturhuset som ett hus med en gemensam identitet. Genom utveckling av synergier mellan hyresgäster och verksamheter ska alla delar i huset samspela mot besökarna gällande exempelvis enhetliga och generösa öppettider. För att möjliggöra detta har restaurangerna i Kulturhuset sedan 1 juli 2020 Kulturhuset Stadsteatern som hyresvärd. Läs mer om restaurangerna.

Bolaget ansvarar också för stadens fristadsprogram med två platser som syftar till att stödja kulturutövare i världen som är förföljda, hotade eller fängslade för att de brukar sitt fria ord. Läs mer om fristadsprogrammet.