×
En del av Stockholms stad
Litteratur
Joyce Carol Oates
Foto: Pressbild

Arkiverat evenemang:

Konstens roll – Joyce Carol Oates i samtal med Linn Ullmann


8 september - 8 oktober 2020


I ett nordiskt samarbete mellan Litteraturhuset i Oslo, litteraturfestivalen Louisiana Literature i Köpenhamn och Internationell författarscen i Stockholm presenteras ett digitalt författarsamtal med Joyce Carol Oates och Linn Ullmann. Tillsammans kommer de diskutera författarskap, kreativitet, litterära förebilder och konstens roll.

Har konstnärer ett socialt ansvar? Bör konsten vara "ren" och inte problematisera etiska eller politiska frågor? Vilka är de skilda åsikterna om detta, och vad är egentligen konstens roll? Det här är frågor som Joyce Carol Oates har utforskat i hela sitt liv, i såväl det omfattande författarskapet som i egenskap av professor i kreativt skrivande. För närvarande innehar Joyce Carol Oates en gästprofessur vid University of California i Berkeley.
 
På grund av covid-19 inhiberades Joyce Carol Oates planerade vårbesök i Norden. I väntan på ett fysiskt besök kommer nu istället ett specialproducerat samtal mellan Oates och Ullmann att publiceras digitalt i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. En längre version av konversationen kommer också att inkluderas i Litteraturhusets och Linn Ullmanns podcast How to Proceed.
 
Joyce Carol Oates (USA) är en av världens mest hyllade författare och återkommer varje år i spekulationerna kring  Nobelpriset i litteratur. Sedan debuten 1963 har hon publicerat mer än hundra böcker i de flesta genrer, inklusive romanerna Dödgrävarens dotter, Mörkt vatten och Mitt liv som råtta. Kärnan i hennes författarskap är enligt Oates själv att "bear witness" – att genom historierna om samhällets mest utsatta, vittna för de som inte har någon som för deras talan. Teman som diskriminering av kvinnor, rasism, våld, makt och maktlöshet är återkommande i Oates författarskap.
 
Samtalet kommer visas på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida den 8 september, för att därefter ligga tillgängligt i 30 dagar framåt.

The role of art – Joyce Carol Oates in conversation with Linn Ullmann

Does the artist have a social responsibility? Should art be "pure" and not related to ethical or political issues? What are the competing beliefs? What is the role of art? These are questions Joyce Carol Oates have explored through a long life as a writer and as a professor of creative writing, currently a visiting professor at the University of California, Berkeley.

American author Oates is one of the world’s most critically acclaimed writers, frequently mentioned as a favorite for the Nobel Prize in literature. Since her debut in 1963, she has published more than a hundred books, spanning most genres, among them The Gravedigger’s DaughterBlack Water and My Life as a Rat. The core of her own writing, according to Oates herself, is to "bear witness" through literature – to tell the stories of the most vulnerable, those who have no one to speak on their behalf. Themes such as misogyny, racism, violence, power and powerlessness are central to her writing.

Oates was scheduled to visit Oslo’s House of Literature , Stockholm’s Internationella Författarscen and Copenhagen’s Louisiana Literature this May, but due to COVID-19, the visit was postponed. While we wait for the physical visit, we invite you to a joint Nordic literary conversation, in which Joyce Carol Oates will meet her colleague Linn Ullmann for a digital conversation about writing, creativity, literary inspirations and the role of art. The conversation will be shown in Copenhagen, Stockholm and Oslo.

A longer version will also be available in the House of Literature and Linn Ullmann’s podcast How to Proceed.

Konstens roll

Joyce Carol Oates i samtal med Linn Ullmann

The Role of Art

Joyce Carol Oates in conversation with Linn Ullmann