×
En del av Stockholms stad
Konst/Design

Kostymdrama

Utställningen Kostymdrama pågick 18 oktober–8 december 2019 i Kulturhuset Stadsteatern. I utställningen visades ett urval av de kostymer som tagits fram för Kulturhuset Stadsteaterns teateruppsättningar. Från romantiskt avskalat i Livläkarens besök 2015 till rosa sidenkreationer i My Fair Lady 2017.

I utställningen mötte besökarna kostymdesignern, tillskäraren, skräddaren, patineraren, modisten och kostymteknikern – yrkesroller som skapar scenmagi genom sitt hantverk.

En samproduktion mellan Konst/Design & Mode och kostymateljén.

Text om utställningen >
Text about the exhibition >

Text om de olika yrkesrollerna >
Text about the different professions >

Intervju med Karin Ulfhielm och Kerstin Dagmarsdotter. Yrke: Tillskärare
Interview with Karin Ulfhielm and Kerstin Dagmarsdotter. Profession: Cutter


Intervju med Maria Geber. Yrke: Kostymdesigner
Interview with Maria Geber. Profession: Costume designerIntervju med Anette Hovmark och Catarina Persson. Yrke: Skräddare
Interview with Anette Hovmark och Catarina Persson. Profession: Tailor


Intervju med Ing-Britt Sundin och Anna Lindqvist. Yrke: Patinerare
Interview with Ing-Britt Sundin and Anna Lindqvist. Profession: Painter


Intervju med Catharina Charleville. Yrke: Modist
Interview with Catharina Charleville. Profession: Milliner

Intervju med Ida Berg. Yrke: Kostymtekniker och samordnare
Interview with Ida Berg. Profession: Costume technician and coordinator


Intervjufilmerna är producerade av Per Kristiansen och Jacob Frössén, i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.