×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Black Thoughts
Black Thoughts
Foto: Aida Chehrehgosha

Arkiverat evenemang:

Berör mig


27 april - 16 juni 2019
CFF – Centrum för fotografi • Fri Entré


Berör mig handlar om att komma nära. Att ge inspiration, att vara en drivkraft, att visa rädslor och livsvåndor, att förhålla sig till makt, att göra avtryck och att känna tillit samt att ge och ta kärlek. Berör mig.

I en tid av stress och informationshets på sociala medier vill utställningen påminna om konsten och kulturens innersta kärna - att bli berörd. Vad innebär det, hur känns det?

Berör mig presenterar sex konstnärer som genom sina arbeten med fotografi, video och film skapar tankar och insikter om det som är meningsfullt i våra liv, både personligt och samhälleligt. Utställningen vill ge en möjlighet till reflektion och tolkning av det som verken ställer oss inför.

Om konstnärerna:

Aida Chehrehgosha visar verk från serien I can’t stop thinking, 2015 "… Barnet finns inte längre. Vi finns inte längre. Det tog slut. Och jag somnar med dom svarta tankarna i mörkret."

Fotografierna – Black Thoughts bearbetar den återkommande ångesten som nattens mörker framkallar. Chehrehgosha återskapar och iscensätter dessa tankar metodiskt och detaljrikt i ett försök till befrielse från dem. I I can’t stop thinking är det återkommande besöket av mörkret som förevigas och betraktas med avstånd. 

Snövit Hedstiernas Source of Values, 2016 reflekterar över kvinnokroppen och samhällets idé kring denna. Alla de laddade värden som den får stå till svars för och symbolisera utan samtycke. Verket består av installation, performance och deltagande – Hedstierna intar scenen som “objekt” och bjuder in besökaren till att med med tvål, vatten och tvättsvamp tvätta bort de oönskade värdena från konstnärens kropp. Verket visades ursprungligen under öppningen av Manifesta11-biennalen i Zürich 2016 och det är ett fotografi av verket som visas på Berör mig.

Martina Hoogland Ivanow visar verket Early Reading, 2018 som är ett samarbete med en organisation som kallar sig Original Play. Rörelsen utgår ifrån tanken på ett ursprungligt lekbeteende som kan användas för att stärka tillit, integritet och samhörighet genom att bjuda in barn till lek med ickeverbala leksignaler. Genom en värmekamera, återger optiken inte vad ögat ser utan nyanser av temperatur, ett perspektiv där allt levande har samma förutsättningar och representation. Kameran synliggör även en form av värmeskuggor, värmen stannar kvar och avläser den värme som människor lämnar efter sig på den andres kropp. Martina Hoogland Ivanows konst tydliggör de beröringar som vi eftertraktar eller hotas av. Early Reading ingår i ett större projekt som utgår från en dokumentation kring sociala strukturer och dess olika förhållningssätt till tillit och rädsla. 

Kent Klich har genom böcker och utställningar belyst situationen i Gaza, både som ett politiskt och personligt ställningstagande. Killing Time, 2011, består både av en bok och en film. I Berör mig visas filmen. Den visar det sista de själva filmade eller blev filmade.

Judith Butler skriver i förordet till Killing Time ” Bilden och livet är sammanlänkade, så när filmen stannar inser man att livet också har försvunnit. Kanske bär mobiltelefonen det förlorade livet på ett sätt som sakerna i huset bär de förlorade kroppsdelarna. I en mening överlever på ett eller annat sätt både mobiltelefonen och den trasiga möbeln när mänskligt liv inte gör det, laddade, kan vi kanske säga, med en vittnesfunktion.”

Lovisa Ringborgs verk In the Belly of the Beast, 2014, består av fotografier som undersöker det omedvetna genom att skapa drömlika scener. Gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut. Det kusliga i att inte veta vad som skrämmer eller lockar. Iscensatta verk med referenser till renässans och barockmåleri som i Mirage. Echo som i spegeln inte kan urskilja sitt ansikte och i Unfolding leker händer med ett, glatt, silkigt tyg. Taktilt och berörbart.

Heba Y Amins videoinstallation Operation Sunken Sea, 2018, som här visas för första gången i Stockholm, väcker frågor om patriarkala strukturer och koloniala konstruktioner, utformade av män som i olika tider gjort anspråk på äganderätten till Medelhavet. Konstnären sätter in sig själv i deras situationer, plagierar deras gester och idéer och undrar samtidigt vad som skulle hända om en afrikansk muslimsk kvinna skulle göra samma anspråk som hennes tidigare manliga kollegor? Verket spänner över historien och landar i samtiden genom att sätta dagens migrationsproblematik i centrum.

Utställningsgrupp:
Pelle Kronestedt, Iréne Berggren och Susanne Fessé, Centrum för fotografi
Maria Patomella och Helen Karlsson, Kulturhuset Stadsteatern

Öppettider:
Onsdag–fredag 12–18
Lördag–söndag 12–16
Fri entré

Hitta hit:
Centrum för fotografi, CFF
Tjärhovsgatan 44, 1 tr


2019 när huset vid Sergels torg renoveras finns Kulturhuset Stadsteatern istället på över tio platser runt om i stan! CFF – Centrum för fotografi är en av de platser där vi dyker upp under 2019.
Läs om våra nya spelplatser här.

Konst/DesignFri entré