×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Miljövänliga fabriken. Okänd. låg/mellanstadiet, Stockholm, 2000
Miljövänliga fabriken. Okänd. låg/mellanstadiet, Stockholm, 2000

Arkiverat evenemang:

Barns bilder och deras tankar om framtiden

Seminarium


måndag 9 september 2019
Studion • Fri Entré


I Studion pågår utställningen En meter till framtiden. Till den har elvaåringar från hela Sverige bjudits in att tolka sin bild av framtiden genom egna bilder. I en tid av klimatförändringar där barn och ungdomar gör sina röster hörda, åker de på en resa in i framtiden och landar år 2069. Vad har de mött på vägen, och vilken värld befinner de sig i nu?

Med utställningens som fond bjuder vi in dig som arbetar med barn; barnbibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare, fritidspedagoger, barnpsykologer och andra intresserade till att ta del av aktuell forskning på ämnet – barn tolkar världen och sin framtid. 

Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du föranmäler dig. Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är måndagen den 2 september. Om du inte kommer, trots anmälan, debiteras 200 kr + moms.

Program

09:00–09:10 Hej och välkommen!

09:10–10:10
Barn tecknar världen. Att förstå och tolka barns bilder. Yvonne Eriksson, PhD, professor i Informationsdesign vid Mälardalens högskola och författare.

10:10–10.30
Kaffe och smörgås

10.30–11.20
Rädslor i rörelse. Om barns rädslor som kulturell och historisk praktik.
Helena Hörnfeldt, PhD i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

11:20–11:50
Svenskt barnbildarkiv. Karin Isaksson, arkivarie ger en presentation av verksamheten.

11:50–12:00
Tack och hej!

Anmälan sker till: visningar@stadsteatern.stockholm.se
Ange namn, arbetsplats och gärna telefonnummer vid anmälan. Skriv "Framtiden" i meddelanderaden.

Läs mer om utställningen En meter till framtiden här.

Presentation

Helena Hörnfeldt är universitetslektor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Efter avhandlingen Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923–2007 har hon forskat om barns rädslor och hur de har förändrats över tid.

Under det senaste decenniet har forskare, journalister och debattörer drivit tesen att flertalet samhällen i västvärlden idag karakteriseras av rädsla. Vi lever enligt detta synsätt i en rädslokultur som i sin tur får betydelse för hur barn och ungdomar tänker på framtiden. Att känna rädsla har, i likhet med andra emotioner, både en psykologisk och kulturell dimension. Rädslor är en naturlig del av barns uppväxt men vad barn är rädda för förändras över tid. Om barn som växer upp i nutid uttrycker oro och rädsla inför klimatkriser, riktade barn i tidigare generationer sina rädslor mot andra ideologier och materialiteter som exempelvis kalla kriget och atombomben. I presentationen/föreläsningen diskuteras med utgångpunkt i barns berättelser och arkiv- och bildmaterial hur vår tids stora rädslor förhåller sig till tidigare rädslor och på vilka sätt rädslor kan förstås som kulturella fenomen.

Yvonne Eriksson är PhD och professor i Informationsdesign vid Akademin för Innovation. Design och teknik, Mälardalens högskola. Huvudfokus för hennes forskning är visuell kommunikation och särskilt den perceptuella och kognitiva process som är involverad i tolkningen av visuella och byggda miljöer. Ett fokusområde är genusfrågor i relation till visuella studier.


Yvonne Eriksson

Hon har skrivit flera böcker om genus, konst och visuell kommunikation. Yvonne Eriksson har även drivit projekt som handlat om bildernas roll i olika sammanhang, som t ex textböcker för undervisning, sagor för barn och i undervisning för barn med synnedsättning.

Läs mer om Kulturhuset Stadsteaterns verksamheter för barn och unga här.

Tänk om den här bomben faller på dig! Johan Garpe, årskurs 6, 2000
Måne. Okänd, låg/mellanstadiet, Stockholm, 2000
Text