×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Foto: Joakim Bernardo

Arkiverat evenemang:

Gudar av vatten

Fotografier av Joakim Bernardo


26 februari - 13 mars 2016
Lava Bibliotek & Verkstad • Fri Entré


Joakim Bernardo, född 1996 i Florens, blev tidigt inspirerad att uttrycka sig genom olika medier, med både far och farfar som konstnärer. Numera lägger han sin tid på fotografi.

På Lava Bibliotek & Verkstad visar Joakim nu projektet Gudar av vatten, en serie fotografier som grundar sig i tankar om hur livet ger och tar, och hur det gudomliga inom oss kan gestalta sig. Fyra unga män porträtteras i forsande vatten, och kamerans slutare har stoppat tiden i en tusendels sekund. Former och detaljer framträder som inte ögat skulle ha uppfattat och i detta frysta ögonblick blir uttrycken dubbeltydiga – det är hårt och mjukt; i kaos och i harmoni.

Vernissage 26 februari kl. 17.00–19.00

Såhär skriver Paolo Baratella, konstnär, Lucca, om Joakim Bernardo:

Joakim Bernardo, en ung fotograf som vänder sig till världen för att upptäcka människan, med förvåningen hos den som ser något för första gången. Kameran, idag digital, böjer sig för hans förundran, fixerande av provisoriska former, uttryck och rörelsereportage som bara går att lära känna med hjälp av fantasin. Att få fantasin att flöda är en egenskap som konsten besitter och som inte mättar den spirituella blickens utrymme. Man kan säga att Bernardo tar på sig rollen som visionär och objektiv- identifierare av den sensuella verkligheten. Jag lärde känna Joakim här i Italien, när han var en liten pojke, mångkulturell och självklar bland italienska barn. Med en passionerad kärlek till fotbollen, fick han utlopp för sin energi vid sidan av Luccas murar, drömmande om fjärran horisonter redan målade i sina vemodiga ögon. På den tiden kom han till min studio med med min vän Volin - hans far, för att påbörja sin kontakt med den figurativa konsten. Jag kommer ihåg med vilken intensitet han lyssnade och hur han hängav sig åt grafiska övningar för att utbilda ögat och handen. Under sin uppväxt har den här unge mannen odlat sin konstnärliga vision av världen, inspirerad av sin far och farfar som var konstnär, för att bekräfta för sig själv sin egen existens, om att vara i den här världen och samtidigt var en del av den. En slags DASEIN (Heidegger), och för att tillfredsställa sin längtan efter frihet och sanning har han valt fotografiet, ett verktyg som idag är uppenbart för alla, till vilken Bernardo med sin talang tillför värde och förstärker dess mening.

När jag analyserar bilderna fångade med hans blick genom kameran kan man utläsa en stark vilja av att penetrera subjektet utöver den provisoriska karaktären som den visar, fastställa en stillhet som osar av psykologisk rörelse, virvlande tankar i ansikten kallade porträtt. En mänsklig otydlighet vilken är meningslös att fråga sig var den kommer ifrån. Hans blick fortsätter att törsta efter kunskap, liksom Aristoteles beskrev i inledningen av boken Metafysiken: "ALL men by nature desire to know. An indication of this is the delight we take in our senses; for even apart from their usefulness they are loved for themselves; and above all others the sense of sight." Jag älskar att föreställa mig att Joakim Bernardo har sällat sig till de som älskar kunskap, jagande efter den med sin kamera och med sin talang ger han oss tillbaka bilder av sanningen.

"Tyst! En sanning vandrar över mig, som ett moln. Med osynliga blixtar träffar den mig. På breda, långsamma trappor stiger dess lycka till mig: kom, kom älskade Sanning"

(Friedrich Nietzsche, Dionysos-Dityramber)

Paolo Baratella, konstnär

Lucca, Italien, februari 2016

Läs mer på www.jbernardophoto.com

Konst/DesignLava • Ung • Fri entré

Lava

Lava är ett bibliotek som välkomnar alla mellan 14–25 år. Här kan du låna böcker, instrument, arbeta i verkstan och få stöd att förverkliga egna projektidéer.

Lava hittar du Under Fontänen.

Sommaröppettider 17 juni–11 augusti:
Måndag–fredag 14–18
Lördag–söndag 11–16

About us (In English)