×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Foto: Anne Zed/ Geophotography

Arkiverat evenemang:

Glass is tomorrow

Nationalmuseum Design


17 juni - 23 augusti 2015
Nationalmuseum Design •


Glass is Tomorrow är resultatet av ett europeiskt projekt där formgivare, glasblåsare och andra inom glasets värld tillsammans utforskat glasets potential. Sammanlagt cirka 200 föremål, såväl unikt konstglas som vardagsprodukter, visas.

Glass is Tomorrow är ett europeiskt projekt som genom att laborera med färg, skuggor, ljus och genomskinlighet vill förflytta glashantverket till designsfären. Projektet är sedan 2011 delfinansierat genom EU:s kulturprogram och sammanför glastillverkare och formgivare för utbyte av kunskap inom ett hantverk med gamla anor. 

Projektet omfattar en serie workshoppar och efterföljande utställningar där större glashyttor, producenter och skolor med högre utbildning inom glashantverk samarbetar med formgivare och glasblåsare.