×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
fristad vänner logo

Fristads vänner

Här kan du läsa om nuvarande och tidigare samarbeten som Fristad haft.

ICORN, fristädernas organisation: www.icorn.org
ICORN är en oberoende organisation bestående av städer och regioner som erbjuder en fristad till hotade författare och konstnärer. ICORN verkar för yttrandefrihet, försvaret av demokratiska värderingar och internationell solidaritet.

Svenska PEN: https://www.svenskapen.se/
PEN ger stöd åt hotade och fängslade författare. För att deras situation ska bli känd uppvaktar de beslutsfattare och driver offentliga kampanjer. Svenska PEN sprider också kunskap och engagemang för det fria ordet genom debatt, föreläsningar, programverksamhet och lärarutbildningar. Via deras internationella webbforum PEN/Opp når texter, som har förbjudits av olika regimer, läsare runtom i världen. 

Reportrar utan gränser: https://www.reportrarutangranser.se/
Reportrar utan gränser en av de viktigaste aktörerna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet. 

Kulturrådet: https://www.kulturradet.se/i-fokus/fristader/
Kulturrådet arbetar för att fler städer i Sverige ska ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN och bli fristäder för hotade konstnärer. De arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten genom olika typer av informationsinsatser, och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Konsten att delta: https://www.konstenattdelta.se/
Konsten att delta ger möjlighet för kulturarbetare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Författarförbundet: https://forfattarforbundet.se/
Sveriges Författarförbund värnar upphovsrätten och arbetar för att stärka författares och översättares ställning. De bevakar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt samt verkar för rätten till ett fritt meningsutbyte.

Journalistförbundet: https://www.sjf.se/
Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för de som helt eller delvis arbetar i den svenska mediebranschen. 

Skap: https://www.skap.se/
Skap är en intresseorganisation för Sveriges musikskapare och även en del i ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare som arbetar för att stärka upphovsrätten och förbättra musikskapares rättigheter och möjligheter till skäliga och drägliga inkomster.