×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt

Arkiverat evenemang:

Fristad Stockholm

Förvar och deportationer


tisdag 13 maj 2014
Studion • Fri Entré


Sista samtalet i Fristad Stockholms och Europa Europas serie om migration handlar om vad som går att göra åt den akuta situation som innebär att europeiska myndigheter låser in oskyldiga människor på obestämd tid, ofta i väntan på deportation till livsfarliga platser.

Medverkar i samtalet gör:
Shahram Khosravi, socialantroplog
Alexandra Segenstedt, Röda Korset
Aktion mot deportation

Hundratusentals människor sitter frihetsberövade i förvar runt om i Europa utan att vara dömda för något brott. 2012 tvångsutvisades mer än 2900 människor från Sverige. Många av dem deporterades till Afghanistan – ett land som regeringen bedömer som så pass osäkert att svenska medborgare avråds från att ens besöka landet.

I samtalsserien Fristad Stockholm: Migration samlar vi kunniga och erfarna aktivister, forskare, författare, journalister och andra personer som är berörda av och verksamma inom ämnet för att bena ut vägen framåt i en av de viktigaste frågorna för Sverige och Europa. Fristad Stockholm: Migration är ett samarbete med kabarén Europa Europa.

Serien har tre teman: Gränser/Gränskontroller (29 april), Asylprocesser/Papperslösa (7 maj) och Förvar/Deportationer (13 maj). Den 21 maj avslutar vi med en migrationspolitisk debatt mellan representanter från riksdagspartier.

Människorättsorganisationer har dokumenterat drygt 23 000 fall där människor på flykt har dött på vägen till Europa. Fler hålls inlåsta i förvar utan att vara dömda för något brott. Svensk asylprocess beskrivs allt oftare som ett lotteri. Problembilden är tydlig – det är hög tid att diskutera lösningar.

Under många år har medier och den offentliga debatten till stor del uppehållit sig vid att prata om migration och migranter i termer av volymer, svårigheter och kostnader för icke-migranter. Den här samtalsserien har en annan utgångspunkt, nämligen vilka konsekvenser migrationspolitiken har för människor på flykt och fokuserar istället på lösningar.

Vilka konkreta förslag på lösningar finns? Vad krävs för att inga fler människor ska mista livet vid Europas gränser? Hur kan svensk lagstiftning och praxis förändras?

OM FRISTAD STOCKHOLM

Stockholm har varit en fristad för förföljda författare sedan 1998. Fristad Stockholm ingår i Kulturhuset Stadsteaterns nya satsning Forum/Debatt och anordnar förutom arbetet med fristadsförfattare även flera evenemang där yttrandefrihet och demokrati står i centrum.

Forum/DebattFri entré