×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
pisamtal skönhet huvudbild

Arkiverat evenemang:

Pi-samtal: Finns skönhet?

ARRANGEMANGET INSTÄLLT EFTER BESLUT FRÅN VÅR SAMTALSPARTNER.

Finns skönhet, egentligen? Sedan Charles Darwin presenterade evolutionsteorin och idén om det naturliga urvalet har biologer försökt förklara fenomen i naturen som är till synes opraktiska och ibland utgör ett direkt hinder för en arts överlevnad.
 
Darwin menade att han ”blev sjuk” vid åsynen av påfågelns påkostade stjärtfjäder och formulerade därför en kompletterande teori om det sexuella urvalet. Han menade att skönhet existerar i sin egen rätt och endast vädjar till vårt (och andra arters) estetiska sinne. Ny forskning visar att det sexuella och naturliga urvalet kan samspela på ett intrikat vis och att upplevelser av skönhet inte bara existerar inom arter utan även mellan dem. En studie vid Stockholms universitet har visat att höns som tränas på att reagera på människoansikten föredrar ansikten som även människor finner vackra. Existerar det objektiv skönhet i naturen och hur uppstår den i så fall?

Medverkande:
Magnus Enquist, professor i zoologi
Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk biologi
Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola
Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri TankeKungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på den matematiska konstanten π.

Biljetter