×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Alby metro

Arkiverat evenemang:

Slumpvis utvald? Ett seminarium om etnisk profilering


Under Fontänen


I kölvattnet av hur säkerhetsvakter och poliser agerat vid ett antal uppmärksammade incidenter i Stockholm under vintern och våren, har debatten kring etnisk profilering i Sverige blossat upp igen. I TV4:s Kalla fakta har rasifierade personer beskrivit hur de utsatts för etnisk profilering av polisen. Syftet med detta seminarium är att fördjupa debatten, bland annat utifrån rapporten "Slumpvis utvald" som Civil Rights Defenders har publicerat och som tagits fram av forskaren Leandro Schclarek Mulinari vid Stockholms universitet.

Studiens syfte är att utgöra underlag för en mer kunskapsbaserad och konstruktiv diskussion kring etnisk profilering som metod. Men också de konsekvenser som etnisk profilering får för polisens trovärdighet och, i det långa loppet, den sociala sammanhållningen i samhället.

Under seminariet kommer fenomenet etnisk profilering att diskuteras utifrån flera perspektiv. Nationella och internationella experter, inklusive representanter för polisen och grupper som utsätts för etnisk profilering, kommer dela med sig av sina tankar kring hur man ska kunna arbeta med frågan framåt och vad som bör undvikas. Seminariet kommer även att behandla en nyligen utgiven rapport som berör skillnader för individer utifrån deras etniska bakgrund i de olika straffrättsliga systemen inom EU.

OBS! Seminariet består av två panelsamtal. Det första samtalet kommer att vara på svenska och det andra på engelska.

26 mars 2019, kl. 17:30–19:00
Under Fontänen, Sergelgången, Sergels Torg
Fri entré (men biljett måste bokas i förväg)
Seminariet filmas och streamas live på Facebook

Seminariet arrangeras av Kulturhuset Stadsteatern och Civil Rights Defenders i samarbete med samarbete med Legal Experts Advisory Panel (LEAP).

Introduktion och moderator: Katri Linna, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders.

Leandro Schclarek Mulinari, kriminolog, Stockholms universitet, berättar om rapporten Slumpvis utvald.

Alex Mik, Campaigns and Networks Direcor, LEAP, redogör för skillnader för individer utifrån deras etniska bakgrund i de olika straffrättsliga systemen inom EU.

Panel 1 (på svenska)

Maria Lönegård, polismästare vid Nationella operativa avdelningen (NOA)
Malcolm Jallow, riksdagsledamot (v) och ordförande i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Rissa Seidou, polis som arbetar i Järva
Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor

Panel 2 (på engelska)

Victor Olisa, tidigare polis i Londons poliskår och expert på etnisk profilering
Alex Mik, Campaigns and Networks Direcor, LEAP
Hanif Azizi, polis som arbetar i Järva

RANDOMLY SELECTED? A SEMINAR ON ETHNIC PROFILING

This winter and spring, several incidents involving security guards or police in Stockholm has sparked a new debate on ethnic profiling in Sweden. In recent reporting by, among others, the broadcaster TV 4, a large number of Swedish people of colour has described being racially profiled by members of the police force. The purpose of this seminar is to continue and expand the debate on the subject, based on an academic study published by Civil Rights Defenders which is now also available in English.

The study aims to lay the foundations for a more knowledge-based and constructive discussion on the method of ethnic profiling and its negative impact on the legitimacy of the police and in a longer run, the cohesion of the social community.

In this seminar, the phenomenon of ethnic profiling in Sweden will be discussed from several perspectives. National and international experts, including representatives of the police authority as well as groups in society that experience the effects of profiling, will give their views on possible ways of moving forward and traps to be avoided. The seminar also examines a recent report on disparities in Criminal Justice Systems for individuals of different ethnic background in the European Union, as a set-up for the subject.

The seminar consists of two panel discussions, the first in Swedish and the second in English.

26 March 2019, 17:30–19:00
Under Fontänen, Sergelgången, Sergels torg
Admission free (but tickets must be booked in advance)
The seminar will be live streamed

Introduction and moderator: Katri Linna, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders

Leandro Schclarek Mulinari, Researcher at the Department of Criminology, Stockholm University

Alex Mik, Campaigns and Networks Director, Legal Experts Advisory Panel (LEAP)

Panel 1 (In Swedish)

Maria Lönegård, Police Commissioner at National Operations Department (NOA)
Malcolm Jallow, Member of Parliament, Vänsterpartiet (The Left Party) and Chair, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Rissa Seidou, Police Officer working in Järva
Diana Nyman, expert on Roma matters

Panel 2 (In English)

Alex Mik, Campaigns and Networks Director, LEAP
Victor Olisa, former Police Officer at the London Metropolitan Police and expert on ethnic profiling
Hanif Azizi, Police Officer working in Järva

This seminar is co-organised by Kulturhuset Stadsteatern, Civil Rights Defenders, LEAP

Information

Scen

Under Fontänen

Speltid

1:30 h, ingen paus

Premiär

26 mars 2019

Pris

  • Vuxen - Fri entré:0 kr

Taggar

(klicka för att filtrera i kalendern) Forum/Debatt, Under Fontänen

Just nu inga föreställningar inlagda