×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Chantal Mouffe
Foto: Marco Mertens

Arkiverat evenemang:

Chantal Mouffe: Till vänsterpopulismens försvar

30/9 2019 Folkoperan

Enligt den belgiska filosofen Chantal Mouffe befinner vi oss nu i ett “populistiskt ögonblick”, där de senaste decenniernas nyliberala hegemoni befinner sig i kris. Utan en tydlig ersättare anser Mouffe att vägen framåt ligger i ett radikalt vänsterpopulistiskt projekt för social jämlikhet och fördjupad demokrati.

Chantal Mouffe har sedan 1980-talet varit en central röst i den europeiska samhällsdebatten och är numera verksam vid Westminster-universitetet i London. Måndagen den 30 september besöker hon Folkoperan i Stockholm för att tala om sin senaste bok Till vänsterpopulismens försvar (Tankekraft förlag). Hon argumenterar där för att vänstern bör använda sig av populism som strategi för att utmana både den nyliberala hegemonin och den växande högerpopulismen eftersom det enligt Mouffe nu finns utrymme för ett maktskifte som sätter social jämlikhet och fördjupad demokrati i centrum. Men är vänsterpopulism det enda alternativet för att bemöta de ökande klyftorna mellan människor? Och hur väl står sig Mouffes teser mot den krassa verkligheten?

Välkomna in till en spännande och engagerande afton!
Kvällen modereras av Enna Gerin. 
Föreläsning och diskussion förs på engelska.
Det kommer även finnas tillfälle för publiken att ställa frågor efter föreläsningen.

Medverkande:

Chantal Mouffe är professor i politisk teori på Centrum för demokratistudier vid University of Westminster i London, England. Hennes verk omfattar: Gramsci and Marxist Theory; Hegemony and Socialist Strategy (med Ernesto Laclau)Dimensions of Radical DemocracyThe Return of the PoliticalThe Democratic ParadoxOn the PoliticalAgonistics; and Podemos: In the Name of the People (med Íñdigo Errejón).

Enna Gerin är biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys och skribent på Aftonbladet Kultur.

Datum: 2019-09-30 
Tid: 19:00–20:30
Plats: Folkoperan

Biljetterna finns att köpa här!

Samtalet spelas in och kommer att finnas tillgängligt att se på i efterhand på Kulturhuset Stadsteaterns Facebooksida.

In English:

Chantal Mouffe: For a left populism
According to Belgian philosopher Chantal Mouffe, our society is having what she’s dubbed a ”populist moment”, where the neoliberalism of recent decades finds itself in deep crisis. Without a given replacement Mouffe thinks the future lies with a radical leftist-populist project for social equality and a deepened democracy.

On September 30 she visits Stockholm to give a lecture on her latest book For a Left Populism, where she argues that the left should use populism as a discursive strategy to challenge both the neoliberal hegemony and the growing right wing populism. According to Mouffe, liberal democracy contains the possibility of a hegemonic shift towards social equality and a deepened democracy.

But does the answer to the deepening divides in our society necessarily spell leftist populsim? And how will Mouffes theories stand up against crass reality?
We welcome you to an exciting and engaging evening!
The lecture and the following discussions will be given in English.
The audience will be invited to ask questions after the lecture.

Participants:
Chantal Mouffe is a professor of political theory at the Centre for Democracy studies at The University of Westminster in London.
Enna Gerin will be hosting the lectureShe is the deputy chief of think-tank Katalys and a contributer to Aftonbladet Kultur.

The previous publications of Chantal Mouffe include: Gramsci and Marxist Theory; Hegemony and Socialist Strategy (with Ernesto Laclau)Dimensions of Radical DemocracyThe Return of the PoliticalThe Democratic ParadoxOn the PoliticalAgonistics; and Podemos: In the Name of the People (with Íñdigo Errejón).

Date: 2019-09-30 
Time: 19:00–20:30
Location:Folkoperan
Tickets are available to buy here.

The talk will be recorded and will  be available for viewing afterwards on the Facebook page of Kulturhuset Stadsteatern.