×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
collage

Arkiverat evenemang:

Debatt: Hur lyckas vi med integrationen?


onsdag 5 april 2017
Foajé 3 • Fri Entré


Invandring och integration är alltjämt en av de tre viktigaste politiska frågorna för svenska väljare. Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda i hela EU, en skillnad som cementeras ytterligare av att infödda och invandrade svenskar lever allt mer åtskilda från varandra i städerna. Trots detta upplever många att det saknas tydliga svar från politiker och experter på hur människor som kommit till Sverige snabbare och bättre ska kunna etablera sig i samhället. Så hur lyckas vi med integrationen?

För att ge fördjupad kunskap om utmaningarna och få en tydligare bild av förslagen till lösningar bjuder vi in till en debatt i två delar på Kulturhuset Stadsteatern. Kvällen inleds med en duell på högsta politiska nivå med ytterst ansvariga ministern Ylva Johansson och hennes motsvarighet i oppositionen Elisabeth Svantesson. Sedan följer en paneldebatt med fyra tydliga röster i debatten som utifrån olika perspektiv fördjupar diskussionen ytterligare. Varmt välkomna!

PROGRAM

17:30 Politikerduell:

Ylva Johansson (S), Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf. i riksdagens arbetsmarknadsutskott, f.d. arbetsmarknadsminister 

17:50 Paneldebatt:

Banar Sabet, organisationskonsult och medgrundare till nätverker StreetGäris.

Mustafa Panshiri, polis som föreläser om kreativ integration.

Tino Sanandaji, nationalekonom och författare till boken ”Massutmaning: ekonomisk politik mot utanförskap”

Lisa Pellingstatsvetare och utredningschef på Arena Idé

Moderator: Nathalie Rothschild, journalist.

Forum/DebattFri entré