×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Ordets akt

Arkiverat evenemang:

Ordets akt: Karikatyren i yttrandefrihetens tjänst


måndag 30 maj 2016
Panoramascenen • Fri Entré


För ett antal år sedan kunde vi öppna en svensk dagstidning och se en politisk karikatyrteckning som gav sin syn på en debatt eller en samhällsfråga. Ofta stannade vi upp och fick oss en tankeställare eftersom bilden träffade mitt i prick. Men den tiden är nu till stor del förbi i Sverige. Idag finns det inte en heltidsanställd karikatyrtecknare på en enda svensk dagstidning. Dagstidningarna använder sig i liten omfattning av teckningar som riktar sin kritiska udd mot makthavare eller samhällsfenomen.  Vad som än är orsaken till frånvaron av den politiska karikatyren i våra dagstidningar så måste vi ge debatten mer livskraft genom visuella inslag. Kan det handla om att vi blivit påverkade att inte markera tillräckligt mot makthavare och inom olika intressesfärer? Är detta ett bevis på att vår hyllade yttrandefrihet nu har blivit inskränkt och marginaliserad?

I detta seminarium kommer den politiska karikatyren/bildsatiren att belysas som en del av yttrandefriheten från förr till dagens globala medievärld.

Medverkande: 

Riber Hansson, cartoonist, arbetar för Sydsvenskan och andra tidningar som Courrier International och Los Angeles Times. Har tidigare arbetat för Svenska Dagbladet och Dagens Industri.
Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.
Jonathan Lundqvist, ordförande i svenska Reportrar utan Gränser.
Carina Milde, intendent på EWK-museet, Centrum för politisk illustrationskonst.
Henrik Olinder, moderator, sakkunnig i kriskommunikation vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Värd för seminariet är Publicistklubben, Tidningsutgivarna och MSB. 

Forum/DebattFri entré