×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt

Arkiverat evenemang:

Fristad Stockholm: Migration

Migrationspolitisk debatt


onsdag 21 maj 2014
Studion • Fri Entré


Välkommen på migrationspolitisk debatt mellan representanter från riksdagspartier. Vad krävs för att inga fler människor ska mista livet vid Europas gränser? Vilka konkreta förslag på lösningar finns? Hur kan svensk lagstiftning och praxis förändras?

Medverkande:
Maria Ferm (Miljöpartiet)
Emma Henriksson (Kristdemokraterna)
Fredrik Federley (Centerpartiet)
Kalle Larsson (Vänsterpartiet)
Paula Bieler (Sverigedemokraterna)
Rasmus Jonlund (Folkpartiet)
Erik Bengtzboe (förbundsordförande MUF)

Fler namn tillkommer.

Moderator: Zandra Thuvesson

Insläpp: 17:30, debatten börjar 18:00.

Debatten följer upp de tre teman som ingått i Fristad Stockholm: Migration-samtalsserien: Gränser/Gränskontroller (29 april), Asylprocesser/Papperslösa (7 maj) och Förvar/Deportationer (13 maj).

Människorättsorganisationer har dokumenterat drygt 23 000 fall där människor på flykt har dött på vägen till Europa. Fler hålls inlåsta i förvar utan att vara dömda för något brott. Svensk asylprocess beskrivs allt oftare som ett lotteri. Problembilden är tydlig – det är hög tid att diskutera lösningar.

Under många år har medier och den offentliga debatten till stor del uppehållit sig vid att prata om migration och migranter i termer av volymer, svårigheter och kostnader för icke-migranter. Den här samtalsserien har en annan utgångspunkt, nämligen vilka konsekvenser migrationspolitiken har för människor på flykt och fokuserar istället på lösningar.

Fristad Stockholm: Migration är ett samarbete med kabarén Europa Europa

Om Fristad Stockholm

Stockholm har varit en fristad för förföljda författare sedan 1998. Fristad Stockholm ingår i Kulturhuset Stadsteaterns nya satsning Forum/Debatt och anordnar förutom arbetet med fristadsförfattare även flera evenemang där yttrandefrihet och demokrati står i centrum.

Forum/DebattFri entré